header image
Home arrow Multicast arrow Multicast FAQ arrow Adresy multicastowe IP i MAC
Adresy multicastowe IP i MAC E-mail
Oceny: / 22
KiepskiBardzo dobry 

Przestrzeń adresowa dla zastosowań multicastowych została zdefiniowana jako klasa D adresów IPv4 i obejmuje zakres adresów od 224.0.0.0 do 239.255.255.255 (tak jak to zdefiniowano w RFC 1112 "Host Extensions for IP Multicasting"). Każdy adres IP grupy multicastowej ma maskę 32-bitową. Wśród całej klasy D adresów multicastowych IP (adresów grup multicastowych) zdefiniowano podzakresy dla konkretnych zastosowań. 

 

Podzakresy adresów multicastowych IP


224.0.0.0/24: Local Network Control Block.

Adresy multicastowe z zakresu 224.0.0.0 - 224.0.0.255 wykorzystywane są np. przez protokoły routingu, protokoły wykrywania topologii, protokoły utrzymaniowe. Routery multicastowe nie powinny przekazywać dalej pakietów z takimi adresami, dlatego też nazywa się je lokalnymi (tylko w danej podsieci, do której należy dany interfejs).

          Przykłady:
          224.0.0.1  wszystkie hosty w tej podsieci
          224.0.0.2  wszystkie routery w tej podsieci
          224.0.0.5  protokół OSPF: wszystkie routery
          224.0.0.6  protokół OSPF: routery DR
          224.0.0.22 IGMP


224.0.1.0/24: Internetwork Control Block

Adresy multicastowe z zakresu 224.0.1.0 - 224.0.1.255:

             Przykłady:
           224.0.1.1  NTP - Network Time Protocol
           224.0.1.6  NSS - Name Service Server
               224.0.1.9 MTP Multicast Transport Protocol
           224.0.1.75 SIP


224.0.2.0 - 224.0.255.0:   AD-HOC Block

Przykłady:
224.0.18.000-224.0.18.255 Dow Jones
224.0.19.000-224.0.19.063 Walt Disney Company

 

224.1.0.0-224.1.255.255: ST Multicast Groups


224.2.0.0/16: Session Announcement Protocol (SAP)/Session Description Protocol (SDP) Block

Przykłady:
224.2.127.254  SAPv1
224.4.0.0-224.4.0.254  London Stock Exchange

 

224.3.0.0-224.4.255.255: AD-HOC Block


232.0.0.0/8: Source-Specific Multicast (SSM) Block

233.0.0.0/8: GLOP Block.

Zakodowanie adresu AS (Autonomous System) w adresie multicastowym IP. Numer AS konwertujemu do postaci hexadecymalnej i bajty przeliczamy na postać dziesiętną.

         format: 233.[pierwszy-bajt-AS].[drugi-bajt-AS].0/24


239.0.0.0/8: Zakresy administracyjne.

Pakiety przeznaczone dla tych adresów nie powinny zostać przekazane poza administracyjnie zdefiniowaną domenę.


Pełna lista adresów multicastowych znajduje się na stronach IANA .

Ethernetowy adres multicastowy MAC

Przestrzeń adresów MAC przeznaczonych dla multicastu wykorzystuje tylko 24 bity z 48 bitów. Jeden z tych 24 bitów jest zarezerwowany, w związku z czym pozostaje tylko 23 bity na odwzorowanie 28 bitów adresu multicastowego IP. W związku z czym każdy adres multicastowy MAC odpowiada 32 różnym adresom multicastowym IP. W związku z czym każda multicastowa ramka Ethernetowa musi zostać odebrana przez hosta i przekazana do warstwy IP, by ta mogła zweryfikować czy adres grupy multicastowej zgadza się z adresem grupy multicastowej, której członkiem jest ten host.

Adres multicastowy MAC zawsze zaczyna się od 01-00-5E-xx-xx-xx. Pozostałe 24 bity mają zakres od 00-00-00 do 7F-FF-FF, bo pierwszy bit ma zawsze wartość 0 (tylko 23 bity dla odwzorowania).

Chcąc odwzorować adres IP 224.4.1.1 na adres multicastowy MAC dostajemy 01-00-5E-04-01-01, pamiętając o tym, że każdy adres multicastowy MAC może być wykorzystany przez 32 różne adresy multicastowe IP. W związku z czym adres multicastowy MAC 01-00-5E-04-01-01 odpowiada poniższym 32 adresom multicastowym IP:

224.4.1.1
224.132.1.1
225.4.1.1
225.132.1.1
226.4.1.1
226.132.1.1
227.4.1.1
227.132.1.1
228.4.1.1
228.132.1.1
229.4.1.1
229.132.1.1
230.4.1.1
230.132.1.1
231.4.1.1
231.132.1.1
232.4.1.1
232.132.1.1
233.4.1.1
233.132.1.1
234.4.1.1
234.132.1.1
235.4.1.1
235.132.1.1
236.4.1.1
236.132.1.1
237.4.1.1
237.132.1.1
238.4.1.1
238.132.1.1
239.4.1.1
239.132.1.1

  Należy więc dobrze zaplanować w sieci adresację grup multicastowych IP, aby nie wykorzystywały tych samych adresów multicastowych MAC.

 

< Poprzedni