header image
Home arrow Protokoły TCP/IP arrow Routing arrow Model OSI
Model OSI E-mail
Oceny: / 57
KiepskiBardzo dobry 

Model OSI (Open Systems Interconnection - OSI Reference Model), model referencyjny OSI, służy do projektowania i budowy dowolnych sieci telekomunikacyjnych. Open oznacza, iż dwa dowolne systemy spełniające warunki standardu ISO mogą wzajemnie się komunikować. 

Natomiast system oznacza zbiór jednego lub więcej komputerów oraz stowarzyszonych z nimi urządzeń peryferyjnych, oprogramowania, środków łączności itd. zdolnych jako całość do przetwarzaniem danych oraz ich przesyłania.

  Projekt sieci telekomunikacyjnej wymaga analizy zagadnień dotyczących sposobu przesyłania danych, ich kodowania i interpretacji, kontroli poprawności transmisji itd. Zamiast stworzyć jeden obszerny opis wszystkich zagadnień, wygodniej wyróżnić mniejsze podzadania. Wychodząc z takiego założenia, ISO stworzyła siedmiowarstwowy referencyjny model OSI. Warstwy modelu OSI:

 • 7 - Wartstwa aplikacji
 • 6 - Warstwa prezentacji
 • 5 - Warstwa sesji
 • 4 - Warstwa transportowa
 • 3 - Warstwa sieciowa
 • 2 - Warstwa łącza danych
 • 1 - Warstwa fizyczna

Każdą warstwę OSI opatrzono dwiema specyfikacjami. Jedna z nich dotyczy sposobu komunikacji między sąsiednimi warstwami OSI, druga - zadań wykonywanych przez warstwę OSI. Sposób realizacji zadań wewnątrz każdej warstwy OSI nie został zdefiniowany i zależy od implementacji, czyli od pomysłowości producenta urządzeń sieciowych. Poniższy rysunek przedstawia komunikację między dwoma systemami otwartymi OSI:

Model OSI

 • KMW - Komunikacja Między Warstwami - każda warstwa świadczy usługi dla wyższej warstwy i przekazuje informację warstwie niższej.
 • KWW - Komunikacja Wartwa-Warstwa - aby dwa protokoły na tej samej warstwie mogły się komunikować muszą mieć taki sam format informacji. 

 

Funkcje poszczególnych warstw modelu OSI w odniesieniu do sieci danych

Funkcje warstwy fizycznej OSI (ang. physical layer, Layer 1):

 • specyfikacje medium fizycznego
 • definiowanie sygnałów elektrycznych /optycznych /radiowych
 • taktowanie interfejsu
 • kodowanie binarne
 • specyfikacje interfejsu NIC (Network Interface Card)
 • sprawdzanie błędów transmisji

Funkcje warstwy łącza danych OSI (ang. data link layer, Layer 2):

 • ramkowanie danych
 • mostowanie i przełączanie ramek
 • tworzenie architektury sieci fizycznej
 • synchronizacja transmisji np. stosowanie preambuły
 • kontrola błędów np. suma kontrolna
 • sterowanie i kontrola przepływu danych - dostęp do medium
 • adresowanie portów - adres MAC (Medium Access Control)

Funkcje warstwy sieciowej OSI (ang. network layer, Layer 3):

 • pakietowanie danych
 • definiowanie protokołów komunikacyjnych
 • tworzenie logicznych struktur np. podsieci IP
 • stosowanie protokołów adresowania w sieci np. IP
 • routowanie pakietów IP

Funkcje warstwy transportowej OSI (ang. transport layer, Layer 4):

 • segmentowanie danych
 • zarządzanie niezawodną komunikacją end-to-end
 • komunikacja w trybie połączeniowa z TCP
 • komunikacja w trybie bezpołączeniowym z UDP

Funkcje warstwy sesji OSI (ang. session layer, Layer 5):

 • definiowanie sesji: rozpoczęcie, sterowanie i zakończenie konwersacji między aplikacjami
 • sterowanie i zarządzanie wieloma dwukierunkowymi wiadomościami
 • przykłady protokołów: SQL i ASP

Funkcje warstwy prezentacji OSI (ang. presentation layer, Layer 6):

 • zapewnienie zgodności formatu informacji wymienianej przez warstwę aplikacji
 • enkrypcja i kompresja danych
 • formaty informacji np: HTML, ASCII, GIF

Funkcje warstwy aplikacji OSI (ang. application layer, Layer 7):

 • jest najbliżej użytkownika
 • steruje integralnością danych i odtwarzaniem błędnych informacji
 • aplikacje np. Word, program pocztowy TheBAT

 

Następny >