header image
Home arrow Traffic Engineering arrow Network Traffic Engineering arrow Sieci optyczne przysz這軼i z OXC
Sieci optyczne przysz這軼i z OXC E-mail
Oceny: / 3
KiepskiBardzo dobry 

Dlaczego d捫y si do stworzenia i wprowadzenia sieci w pe軟i optycznych w najni窺zej warstwie transportowej? Przede wszystkim po to, aby wprowadzi nast瘼uj帷e cechy:

  • budowanie sieci z bardzo szerokim pasmem transmisyjnym,
  • niezale積o嗆 od wy窺zych warstw (i protokoów tych warstw),
  • prostota funkcjonalna,
  • du瘸 niezawodno嗆 sieci.


Wykorzystanie wszystkich mo磧iwo軼i sieci 鈍iat這wodowych mo積a osi庵n望 dopiero po wyeliminowaniu ograniczaj帷ej szeroko嗆 pasma konwersji sygna逝 optycznego na elektryczny. Eliminacja taka jest obecnie mo磧iwa dzi瘯i opracowaniu optycznych prze陰cznic OXC (Optical Crossconnects) i krotnic transferowych OADM (Optical Add-Drop Multiplexers).

Istotn zalet systemów optycznych jest ich niezale積o嗆 od protokoów wy窺zych warstw. Umo磧iwia to stosowanie na odr瑿nych d逝go軼iach fal dotychczasowych protokoów, a jednocze郾ie wprowadzanie i testowanie nowych protokoów korzystaj帷ych z innych d逝go軼i fal.

Jedn z trudno軼i w dzia豉niu wspó販zesnych sieci telekomunikacyjnych jest konieczno嗆 przechodzenia przez wiele warstw protokoów w ka盥ym z w瞛ów sieci oraz brak konsolidacji i wspó責zia豉nia 鈍iata IP i 鈍iata FR/ATM (rys.1). Prowadzi to do powstawania opó幡ie i zwi瘯sza prawdopodobie雟two wyst徙ienia b喚dów. Trudno嗆 t eliminuje zastosowanie sieci ca趾owicie optycznych, w których nie b璠ziemy musieli monitorowa przep造waj帷ych bitów (z wyj徠kiem bitów zwi您anych z "opakowaniem cyfrowym kana逝 optycznego"). Zyskujemy w ten sposób znaczn funkcjonaln prostot systemu. Prawid這wo zbudowana sie ca趾owicie optyczna powinna by odporna na uszkodzenia. Umo磧iwi to wprowadzenie nowych mechanizmów odtwarzania (wznawiania pracy po wyst徙ieniu uszkodze) i protekcji na poziomie optycznym.

OXC bez MPLS

Rys. 1 Sieci dzisiejsze - brak konsolidacji.

 

Sieci szkieletowe przysz這軼i b璠 mia造 zwi瘯szon funkcjonalno嗆 w warstwie optycznej. Wa積ymi funkcjami tej warstwy powinny zosta:

- szybkie zestawianie dróg optycznych,

- protekcja i odtwarzanie w dziedzinie optycznej,

- zarz康zanie przepustowo軼i,

- prze陰czanie fal optycznych MPLS (Multiprotocol Lambda Switching).


Sterowanie sieciami w pe軟i optycznymi b璠zie wymaga這 realizacji nast瘼uj帷ych funkcji:

- automatycznego wykrywania topologii sieci (na wzór PNNI, b康 OSPF),

- szybkiego wykrywania i lokalizowania b喚dów

- automatycznej rekonfiguracji po wyst徙ieniu uszkodze,

- wprowadzenia in篡nierii ruchu,

- automatycznego zestawiania po陰cze,

- pomiarów jako軼i us逝g QoS dla istniej帷ych po陰cze.

Uproszczenie architektury sieci transportowej do dwóch warstw umo磧iwi zastosowanie jednolitego sterowania opartego na protokól MPLS. W przypadku warstwy optycznej b璠zie to odmiana tej techniki nazywana MPLS (wykorzystywana jest te nazwa GMPLS). Technologia MPLS jest podobna do klasycznego MPLS, z tym, 瞠 rol etykiety pe軟i tu informacja o u篡tej d逝go軼i fali lambda. W tym przypadku w ruterach IP przydziela si etykiety oraz zestawia 軼ie磬i prze陰czane LSP (Label Switched Path). Prze陰cznice brzegowe OXC mog dokonywa agregacji strumieni, o mniejszych przep造wno軼iach, przychodz帷ych z domeny nie-optycznych i przypisywa im d逝go嗆 fali zwi您an z okre郵on optyczn 軼ie磬 LSP. Prze陰cznice znajduj帷e si wewn徠rz sieci optycznej mog dokonywa konwersji d逝go軼i fali odpowiadaj帷ej zmianie okre郵onej etykiety.

 

OXC z MPLS

Rys. 2 Sieci skonsolidowane przysz這軼i z MPLS i GMPLS.

Mo瞠 si okaza, 瞠 w nied逝gim czasie do przenoszenia multimediów dzia豉j帷ych w czasie rzeczywistym b璠zie potrzebne budowanie globalnych sieci terabitowych (Tb/s) i petabitowych (Pb/s). W terabitowych sieciach optycznych (rys.2) jest potrzebna implementacja ca趾owicie przezroczystych prze陰czników 鈍iat豉, spe軟iaj帷ych funkcj dotychczasowych w瞛ów komutuj帷ych OXC (Optical Cross Connect). Obecnie s ju dost瘼ne dwa rozwi您ania o ca趾owicie odmiennej technologii bezpo鈔edniego krosowania wi您ek fotonów: prze陰czniki optyczne wykonane w mikroelektromechanicznej technologii MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) i ciek這krystaliczne prze陰czniki optyczne.

Urz康zenia OXC b璠 zale瞠 od optycznie udoskonalonych zawansowanych protokoów routingu OSPF-TE i protoko逝 MPLS (Multi-protocol Label Switching). Rozszerzony protokó OSPF mo瞠 zapewni pasmo wymagane przez dane, odpowiedni poziom us逝g QoS itp. U篡waj帷 informacji dostarczanej przez rozszerzony protokó OSPF, wszystkie urz康zenia OXC mog tworzy odwzorowania topologii sieci, nazywane tabelami ruchu, przygotowuj帷 je do kolejnych kroków prze陰czania l (lambda).

Budowanie 軼ie磬i optycznej i sygnalizacja, b璠zie powierzone rozszerzonemu protoko這wi MPLS i zaadaptowanym protoko這m, takim jak RSVP-TE (Resource Reservation Protocol - Traffic Engineering). Aby zaprojektowa przep造wy ruchu, rozszerzone komunikaty protoko逝 RSVP mog 郵edzi (zaprogramowane przez zarz康zaj帷ego) 軼ie磬i lub abstrakcyjne trasy, które spe軟iaj kryteria po陰cze (na przyk豉d pasma), u篡waj帷 technicznych tablic ruchu. W celu podniesienia niezawodno軼i mo積a wymaga kopii zapasowych 軼ie瞠k 鈍ietlnych, a z powodu elastyczno軼i protokoów MPLS i RSVP mo積a oferowa unikatowe us逝gi, takie jak wirtualne prywatne sieci optyczne. Po przetworzeniu komunikatów ustawiaj帷ych urz康zenia OXC sygnalizuj pomy郵n alokacj zasobów 軼ie磬i 鈍ietlnej przez obs逝g komunikatów RSVP, które zawieraj etykiety protoko逝 MPLS strumieni kierowanych do s御iadów. Je郵i ka盥emu wej軼iowemu i wyj軼iowemu urz康zeniu OXC zostanie przydzielona etykieta, to oznacza, 瞠 po陰czenie optyczne jest zestawione i gotowe do przekazywania danych, które pojawi si na brzegu sieci z prze陰czaniem lambda.

< Poprzedni   Nast瘼ny >