header image
Home arrow Traffic Engineering arrow Network Traffic Engineering arrow TE w sieciach teleinformatycznych
TE w sieciach teleinformatycznych E-mail
Oceny: / 1
KiepskiBardzo dobry 

Inżynieria ruchu TE (ang. Traffic Engineering) w sieciach teleinformatycznych zajmuje się oceną oraz optymalizacją wydajności eksploatowanych sieci danych. Inżynieria ruchu (Traffic Engineering) wykorzystuje technologie i naukowe prawa dla pomiaru, wyznaczania charakterystyki, modelowania i sterowania ruchu internetowego.


Inżynieria ruchu (Traffic Engineering) jest nieodzowną funkcją sieciową, która steruje odpowiedzią sieci na oczekiwania i żądania wobec ruchu oraz wszelkiego rodzaju inne bodźce, jakimi są np. uszkodzenia w sieci. Inżynieria ruchu zawiera w sobie funkcje:

- zarządzania ruchem (ang. traffic management) poprzez sterowanie funkcjami routingu, które zawierają translacje nazw/numerów do adresów używanych w routingu, routing połączenia, zarządzanie tabelami routingu, zarządzanie zasobami QoS oraz routing w dynamicznych sieciach transportowych (jakimi są sieci z optycznymi przełącznikami OXC).

- zarządzania przepustowością (ang. capacity management) poprzez sterowanie projektowaniem sieci.

- planowania sieci, które jest konsekwencją zarządzania ruchem i przepustowością.

Na rys.1 przedstawiony jest model dla sieciowej inżynierii ruchu (traffic engineering). Środkowy prostokąt przedstawia sieć, która może składać się z różnych architektur i konfiguracji, a także tabele routingu wykorzystywane wewnątrz sieci. Konfiguracje sieci mogą zawierać: sieci metropolitalne MAN, sieci narodowe połączeń międzymiastowych i globalną sieć międzynarodową, która obejmuje struktury sieci hierarchicznych i niehierarchicznych. Tabele routingu opisują wybór ścieżki od węzła początkowego do węzła końcowego, dla zestawienia połączenia dla żądanej usługi. Możliwe są także tabele routingu hierarchicznego, niehierarchicznego, stałe tabele routingu jak i dynamiczne.

Funkcje Traffic Engineering

Rys. 1 Model sieciowej inżynierii ruchu

Funkcje wyszczególnione na rys.1 są spójne z definicją TE wprowadzoną przez grupę roboczą inżynierii ruchu TEWG (ang. Traffic Engineering Working Group) organizacji IETF (ang. Internet Engineering Task Force):

Inżynieria ruchu (traffic engineering) jest zainteresowana optymalizacją wydajności eksploatowanych sieci. Zawiera w sobie pomiary, modelowanie, charakterystykę i sterowanie ruchem internetowym oraz zastosowanie technik pozwalających osiągnąć określone cele wydajnościowe, włączając: niezawodne i szybkie przeniesienie ruchu poprze sieć, wydajne zużytkowanie zasobów sieciowych i planowanie przepustowości sieci.

Funkcja zarządzania ruchem zajmuje się maksymalizowaniem wydajności sieciowej pod wszelkimi warunkami, włączając przesunięcia ruchu i uszkodzenia. Zarządzanie przepustowością zapewnia sieci to, że jest ona dobrze zaprojektowana i zabezpieczona w celu spełnienia celów wydajnościowych dla oczekiwań na zapotrzebowania w sieci na poziomie minimalnych kosztów. Planowanie sieci zapewnia to, że węzły i przepustowość transportowa (transport odnosi się do transmisji bitów na poziomie warstwy fizycznej modelu OSI między węzłami sieci) są zaplanowane i rozmieszczone z wyprzedzeniem przewidywanego wzrostu ruchu w sieci.

< Poprzedni   Następny >