header image
Home arrow Protokoły TCP/IP arrow Routing arrow RIPv2 - Routing Information Protocol v2
RIPv2 - Routing Information Protocol v2 E-mail
Oceny: / 12
KiepskiBardzo dobry 

RIPv2 (Routing Information Protocol v2), standard RFC2453, wprowadza dodatkowe możliwości do poprzedniej wersji RIPv1. Tak jak jego pierwsza wersja, RIPv2 bazuje na algorytmie Bellman-Forda. Nie wszystkie rozszerzenia RIPv2 są kompatybilne z RIPv1. W celu przeciwdziałania wysyłaniu informacji do RIPv1, która może być źle zinterpretowana, RIPv2 wymienia tylko niekompatybilne elementy, kiedy jego pakiety są multicastowe (RIPv1 nie wspiera multicastu). Dla interfejsów, które nie są kompatybilne z IP multicast, kompatybilne pakiety RIPv1 nie zawierają mylących informacji.


Poniżej przedstawiam rozszerzenia RIPv2:

  • Next hop (następny skok): RIPv2 może rozgłaszać inny następny skok niż router który dostarcza update routingu. Możliwość ta jest użyteczna w przypadku rozgłaszania tras statycznych do cichego routera nie używającego RIP, po to by pakiety przechodzące przez cichy router nie przechodzą przez sieć dwukrotnie.
  • Network mask (maska sieci): RIPv1 zakłada, że wszystkie podsieci danej sieci maja tą samą maskę. RIPv1 bieże to założenie w celu kalkulacji masek sieci dla wszystkich otrzymanych tras. Założenie zapobiega zawieraniu podsieci z różnymi maskami w pakietach RIP. RIPv2 dodaje możliwość określenia maski sieci z każdą siecią w pakiecie.
  • Uwierzytelnienie: hasło proste (RFC2453) lub algorytm MD5 z kluczem (Keyed-MD5 w RFC2082), bądź HMAC-SHA1 (RFC4822).
  • Multicast: RIPv2 może wysyłać między routerami RIPv2 wiadomości w multicaście pod adres 224.0.0.9.
< Poprzedni   Następny >