header image
Home arrow Technologia ATM arrow ATM - Asynchronous Transfer Mode arrow PNNI - zarządzanie ruchem w ATM
PNNI - zarządzanie ruchem w ATM E-mail
Oceny: / 6
KiepskiBardzo dobry 

ATM (Asynchronous Transfer Mode) stworzyło własną strategie routingu dynamicznego i sygnalizacji, jest nią PNNI. PNNI (Private Network-to-Network Interface) umożliwia pełną współpracę między różnymi dostawcami sprzętu i skalowanie do bardzo dużych sieci. Skalowanie realizowane jest przez struktury hierarchiczne grup równorzędnych (atm peer groups), które dają szczegółowość topologii na poziomie grupy, natomiast ukrywają ją przed wyższymi poziomami, w obrębie struktury hierarchicznej (rys.2).


Liderzy tych grup (Peer Group Leaders), reprezentują węzły wewnątrz grupy równorzędnej, wymiany protokołu routingu z następnym wyższym poziomem w PNNI. Węzły brzegowe obsługuja międzypoziomową interakcję zestawienia połaczenia.

Routing PNNI (Private Network-to-Network Interface) zawiera dwa komponenty:

- protokół dystrybucji topologii;

- oraz procedury wyboru ścieżek i mechanizm crankback (wycofania części połączenia jeśli fragment ścieżki wcześnie ustalonej jest niedostępny)

 

Hello PNNI

Rys. 1 Dystrybucja informacji w sieci PNNI.

Protokół dystrybucji topologii w PNNI rozsyła informacje wewnątrz grupy równorzędnej (rys.1). PGL robi streszczenie informacji o topologii własnej grupy równorzędnej i rozsyła ją do następnego wyższego poziomu w hierarchii, włączając w to zagregowaną informację o osiągalnych adresach. Jeśli PGL nauczy się informacji od wyższego poziomu, to przesyła ją również do niższego poziomu w hierarchii.

 

Image

Rys. 2 Routing hierarchiczny w sieci PNNI i grupy równorzędne (Peer Group).

Wybór ścieżki w PNNI jest oparty o węzeł źródłowy (W¬), który specyfikuje ścieżki wyższego poziomu poprzez sieć. Wź dokonuje translacji numerów, filtracji (screening), przetwarzania usług i inne kroki potrzebne przy określeniu tabeli routingu dla połączeń w sieci ATM. Węzeł wpisuje wybraną ścieżkę na listę DTL (Designated Transit List) i przesyła DTL do następnego węzła w wiadomości SETUP. Następny węzeł nie musi wykonywać translacji numerów, wystarczy, że przekaże dalej wiadomość poprzez ścieżkę zawartą w DTL.

Jeśli żądanie zarezerwowania połączenia/pasma w PNNI zostanie zablokowane w wyniku natłoku w sieci, węzeł wysyła wiadomość crankback z informacją, że pasmo jest niedostępne do pierwszego węzła ATM w danej grupie równorzędnej. Węzeł ten używa mechanizmu cranckback, do wyznaczenia następnej ścieżki alternatywnej, która obsłuży to połączenie. Jeśli sieć jest płaska, tzn. wszystkie węzły są na tym samym poziomie grupy równorzędnej, to węzeł W¬ steruje ścieżką od brzegu-do-brzegu. Jeśli sieć ma więcej niż jeden poziom hierarchii, to węzeł brzegowy każdej następnej grupy równorzędnej wyznacza ścieżkę poprzez własną grupę do następnej grupy równorzędnej w dół sieci, tak jak to zostało określone przez węzeł źródłowy W¬ (rys.2).

Jeśli w jakimkolwiek punkcie połączenie zostanie zablokowane, wtedy połączenie jest zawracane przez mechanizm crankback do węzła brzegowego lub węzła źródłowego W¬, gdzie zostanie podana ścieżka alternatywna dla realizacji połączenia. W specyfikacji PNNI (Private Network-to-Network Interface) algorytm selekcji ścieżek nie jest określony, co oznacza, że każdy węzeł W¬ może uruchomić swój własny algorytm, oznacza to, że różne algorytmy od różnych dostawców sprzętu muszą między sobą współpracować, dzięki odpowiedniej wymianie wiadomości w sieci PNNI.

< Poprzedni   Następny >