header image
Home arrow Protokoły TCP/IP arrow Sieci LAN arrow Gratuitous ARP
Gratuitous ARP E-mail
Oceny: / 21
KiepskiBardzo dobry 

Gratuitous ARP (Address Resolution Protocol) jest pakietem generowanym przez urządzenia sieciowe (komputer, router, serwer) w kilku przypadkach:

  •   gdy ustawimy adres IP na pracującym interfejsie sieciowym (np. karcie ethernet w PC)
  •   gdy interfejs zostanie włączony, a był wyłączony.


Gratuitous ARP Request

Przykład pakietu Gratuitous ARP Request  (zapytania) wygenerowanego przez komputer o adresie sieciowym IP 10.0.0.100 i adresie MAC 00:1d:e1:01:01:01, podczas podłączenia kabla sieciowego do karty Ethernet (zrzut z Wireshark'a):

No.     Time             Source                      Destination    Protocol  Info
1         00.005397   00:1d:e1:01:01:01     Broadcast      ARP        Gratuitous ARP for 10.0.0.100 (Request)

Frame 1
    [Protocols in frame: eth:arp]
Ethernet II, Src: 00:1d:e1:01:01:01, Dst: ff:ff:ff:ff:ff:ff  (Broadcast)
    Type: ARP (0x0806)                         (protokół ARP)
Address Resolution Protocol (request/gratuitous ARP)
    Hardware type: Ethernet (0x0001)
    Protocol type: IP (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: request (0x0001)                          (gratuitous ARP request)
    Sender MAC address: 00:1d:e1:01:01:01   (adres MAC tego komputera)
    Sender IP address: 10.0.0.100                   (adres IP tego komputera)
    Target MAC address: 00:00:00_00:00:00   (bez znaczenia)
    Target IP address: 10.0.0.100                    (adres IP tego komputera)


Konflikt adresów IP i Gratuitous ARP (ARP Probe)

Pakiet Gratuitous ARP służy również do wykrywania konfliktów adresów IP w naszej podsieci (tzw. ARP Probe). Każde urządzenie sieciowe podłączone do sieci generuje pakiet gratuitous ARP, aby w ten sposób poinformować inne urządzenia sieciowe (np. komputery) o swoim adresie IP i adresie MAC oraz by switche mogły zarejestrować dany adres MAC w lokalnej tabeli przekazywania (tablica CAM - Content Addressable Memory - przyporządkowanie adresu MAC do konkretnego portu fizycznego w switchu), a routery mogły zarejestrować dany adres IP i adres MAC w tablicy ARP.
Jeśli dany komputer otrzyma pakiet ARP (odpowiedź na gratuitous ARP) z takim samym adresem źródłowym jaki ma ustawiony w ciągu 3 sekund , to interfejs sieciowy powinien zostać wyłączony, by nie powodować problemów w sieci, a także powinien wygenerować odpowiedni alarm o konflikcie adresów IP.

Przykład pakietu Gratuitous ARP Reply (odpowiedź) otrzymanego od komputera o adresie sieciowym IP 10.0.0.100 i adresie MAC 00:1d:e1:02:02:02, czyli konflikt adresów IP z komputerem o tym samym adresie IP i adresie MAC 00:1d:e1:01:01:01, (zrzut z Wireshark'a):

No.   Time            Source                       Destination     Protocol  Info
1       03.034122   00:1d:e1:02:02:02     Broadcast       ARP        Gratuitous ARP for 10.0.0.100 (Request)

Frame 1
    [Protocols in frame: eth:arp]
Ethernet II, Src: 00:1d:e1:02:02:02, Dst: ff:ff:ff:ff:ff:ff  (Broadcast)
    Type: ARP (0x0806)                                 (protokół ARP)
Address Resolution Protocol (reply/gratuitous ARP)
    Hardware type: Ethernet (0x0001)
    Protocol type: IP (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: reply (0x0002)                            (gratuitous ARP reply)
    Sender MAC address: 00:1d:e1:02:02:02 (adres MAC tego komputera)
    Sender IP address: 10.0.0.100                 (adres IP tego komputera)
    Target MAC address: 00:1d:e1:01:01:01  (adres MAC komputera, który wysłał gratuitous ARP request)
    Target IP address: 10.0.0.100                   (adres IP tego komputera)

 

< Poprzedni   Następny >