header image
Home arrow FAQ arrow Microsoft Windows FAQ arrow Jak sprawdzić adres IP komputera w Windows XP
Jak sprawdzić adres IP komputera w Windows XP E-mail
Oceny: / 314
KiepskiBardzo dobry 

Często słyszysz pytania: jaki masz IP? jaki jest twój adres IP? jaki IP?
Nie wiesz jak odpowiedzieć na to pytanie? Nic prostszego! Sprawdź go z tym artykułem. 


 

 

Sposób A - Jak sprawdzić adres IP komputera wykorzystując Panel sterowania.

A1. Sprawdzamy połączenie sieciowe w naszym komputerze z Windows XP w Panelu sterowania. W tym celu wybieramy z pulpitu Windows XP menu Start, następnie Panel sterowania, potem Połączenia sieciowe i wybieramy Połączenie lokalne (cała ścieżka wyboru: Start -> Panel sterowania -> Połączenia sieciowe -> Połączenie lokalne). 

 

A2. Otworzy się okno Połączenia sieciowe. Wybieramy z listy Połączenie lokalne (kliknąć dwukrotnie), patrz rysunek.

Image

A3.Otworzy się okno Stan: Połączenie lokalne. W oknie widać ogólne informacje o stanie połączenie (Połączono), czas trwania połączenia, szybkość połączenia np. 100 Mb/s, a także aktywność połączenia internetowego, czyli ilość pakietów wysłanych i odebranych.

Image

A4. Następnie klikamy na zakładkę Obsługa. Zakładka podaje informacje o adresie IP komputera, których szukamy, takie jak (patrz rysunek):

  • adres IP komputera, czyli 10.0.0.2
  •  maska podsieci dla tego komputera, czyli 255.255.255.0 (maska 24-bitowa)
  •  brama domyślna, czyli 10.0.0.138, przez którą komunikujemy się z Internetem.
  •  dodatkowo widzimy, że adres został przydzielony automatycznie przez serwer DHCP (Typ adresu: Przypisany przez DHCP). (Jeśli adres IP w Windows zostanie skonfigurowany ręcznie, będziemy widzieć tu informację Typ adresu: Skonfigurowany ręcznie).


Image


Sposób B - Jak sprawdzić adres IP komputera wykorzystując wiersz poleceń Windows.


B1. Sprawdzamy połączenie sieciowe w naszym komputerze z Windows XP w wierszu poleceń. W tym celu wybieramy z pulpitu Windows XP menu Start, następnie Uruchom. Otworzy się okno Uruchamianie, gdzie w pasku Otwórz: wpisujemy polecienie cmd i zatwierdzamy przyciskiem OK. Otworzy się okno wiersza poleceń Windows XP (tytuł okna będzie np. C:\Windows\system32\cmd.exe) podając nam następujące informacje o systemie Windows (patrz niżej):

 

Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings>B2. Wpisujemy w wierszu poleceń "ipconfig" i zatwierdzamy Enterem. Windows XP poda nam adres IP komputera (10.0.0.2), maskę podsieci (255.255.255.0) i bramę domyślną (10.0.0.138), czyli to czego poszukujemy (patrz niżej):

 

C:\Documents and Settings>ipconfig

Konfiguracja IP systemu Windows


Karta Ethernet Połączenie lokalne:

        Sufiks DNS konkretnego połączenia : lan
        Adres IP          . . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.2
        Maska podsieci   . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Brama domyślna. . . . . . . . . . : 10.0.0.138

C:\Documents and Settings>


B3. Jeśli chcemy dostać szczegółowe informacje o konfiguracji IP w Windows XP, wpisujemy polecenie "ipconfig /all". Windows XP poda nam m.in. informacje o adresie IP komputera, nazwę naszego komputera (Nazwa hosta) i adres MAC naszego komputera, czyli Adres fizyczny naszej karty sieciowej Ethernet (adres MAC to: 00-18-F3-6A-04-59) (patrz niżej):        
        

       
C:\Documents and Settings>ipconfig /all

Konfiguracja IP systemu Windows

        Nazwa hosta                             . . . . . . . . . . . : mojPC
        Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :
        Typ węzła                                 . . . . . . . . . . . . : Nieznany
        Routing IP włączony                        . . . . . . . : Nie
        Serwer WINS Proxy włączony              . . . . : Nie
        Lista przeszukiwania sufiksów DNS         : lan

Karta Ethernet Połączenie lokalne:

        Sufiks DNS konkretnego połączenia : lan
        Opis                    . . . . . . . . . . . . . . :  NVIDIA nForce Networking Controller
        Adres fizyczny            . . . . . . . . . . : 00-18-F3-6A-04-59
       
DHCP włączone       . . . . . . . . . . : Tak
        Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
        Adres IP                . . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.2
        Maska podsieci         . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Brama domyślna      . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
        Serwer DHCP          . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
        Serwery DNS           . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
        Dzierżawa uzyskana     . . . . . . . . : 18 lutego 2008 18:57:55
        Dzierżawa wygasa      . . . . . . . . . : 18 lutego 2008 20:57:55

C:\Documents and Settings>
 

Następny >