header image
Home arrow Technologia ADSL arrow ADSL arrow Mechanizmy działania modemów ADSL
Mechanizmy działania modemów ADSL E-mail
Oceny: / 30
KiepskiBardzo dobry 

Standardy ADSL2 (G.992.3) i ADSL2+ (G.992.5) zdefiniowały dwa dodatkowe poziomy mocy dla modemów DSL (tzw. niskie poziomy mocy ang. low power modes). Modemy pracujące ze standardem ADSL (G.992.2) o każdej porze dnia i nocy zawsze pracowały z maksymalnym poziomem mocy, nawet jeśli nie było żadnej transmisji w łączu. Powodowało to przy milionach sztuk takich modemów duże marnotrawstwo mocy. W ADSL2 (G.992.3) i ADSL2+ (G.992.5) dodano dwa niskie poziomy mocy "L2" i "L3" do już istniejącego trybu pełnej mocy "L0" (L0 power mode). 

 

Poziomy mocy w ADSL2

Trzy poziomy mocy w ADSL2 (ADSL2/ADSL2+/READSL2) to:

  • L0 power mode, który mamy w stanie SHOWTIME
Nadawanie z pełną mocą w ADSL/ADSL2 (pełne PDS - Power Spectral Density, Widmowa Gęstość Mocy liczona w dBm/Hz), gdy użytkownik transmituje dane.
  • L2 power mode, który możemy nazwać LOW-POWER SHOWTIME
Podczas braku wysyłania danych użytkownika modem ADSL2 może przejść do stanu L2, zmniejszając zużycie mocy (modem ADSL2 redukuje dynamicznie PSD w kierunku downstream). Jeśli użytkownik zacznie nadawać, modem znowu nadaje z pełnym PSD, bez żadnej utraty ruchu czy zakłoceń, czyli przechodzi w stan L0 SHOWTIME. W stanie L2 modem nieustanie monitoruje przepływność downstream i jeśli spadnie ona poniżej skonfigurowanego progu w danym przedziale czasu to modem wprowadzany jest w tryb mocy L2. Tryb L2 zapewnia ciągłość połączeń dla działających aplikacji np. niezbędna komunikacja z urządzeniami po stronie klienta (z przegladarką WWW, STB - SetTopBox, czy telefonem internetowym, itp), czyli ruch użytkownika o małej przepływności. W kierunku upstream wykorzystuje się pełne PSD. Poziom L2 LOW-POWER SHOWTIME zapewnia oszczędności energii po stronie operatora.
  • L3 power mode, który mamy w stanie IDLE

Tryb L3 pozwala na oszczędności energii w modemach ADSL2 po stronie użytkownika i operatora, przez wprowadzenie modemów w stan uśpienia (sleep/standby mode) jeśli połączenie nie jest wykorzystywane przez długi czas (np. uśpienie użytkownika, uśpienie modemu). W stanie L3 modemy nic nie nadają. W rozumieniu definicji stanu L3 to modem użytkownika decyduje czy ma w L3 wejść czy nie. Również to modem ADSL2 musi wykonać reinicjalizację linii jeśli użytkownik będzie znowu online, po to by wejść w stan LO SHOWTIME.

 

Synchronizacja modemów ADSL i SRA (Seamless Rate Adaptation)

W standardzie G.997.1 "Physical layer management for digital subscriber line (DSL) transceivers" zdefiniowano trzy tryby adaptacji przepływności (RA mode - Rate Adaptation mode) dla połączenia DSL podczas synchronizacji modemu ADSL:

  • RA Mode 1 (MANUAL): Przepływność jest konfigurowana ręcznie przez operatora, brak adaptacji przepłuwności w przypadku pogorszenia się parametrów linii DSL.
  • RA Mode 2 (AT_INIT): W trakcie startup, modem wybiera przepływność między skonfigurowanym minimum a maksimum. Aktualna przepływność pozostaje niezmienna w fazie SHOWTIME.
  • RA Mode 3 (DYNAMIC): W trakcie startup, modem wybiera przepływność między skonfigurowanym minimum a maksimum. Aktualna przepływność w fazie SHOWTIME może się dynamicznie zmienić, między skonfigurowanym minimum a maksimum.

Standard ADSL2 definiuje nowy tryb dynamicznej adaptacji przepływności, który nosi nazwę SRA (Seamless Rate Adaptation). SRA (Seamless Rate Adaptation) wykorzystuje procedury OLR (Online Reconfiguration) w ADSL2, by zwiększyć stabilność linii DSL, gdy pogorszą sie parametry SNR (stosunek sygnał/szum) w fazie SHOWTIME, w sposób niezauważalny dla użytkownika. SRA zmiejsza ilość ponownych inicjalizacji modemu, przez dynamiczne zmniejszanie przepływności bitowej połączenia DSL podczas SHOWTIME, bez utraty ruchu. SRA dba również o to, by w danej chwili połączenie DSL pracowało ze swoją maksymalną przepływnościa, dzięki dynamicznemu zwiększaniu przepływności bitowej w fazie SHOWTIME.

 

 

Następny >