header image
Home arrow Technologia ATM
Technologia ATM
atm.jpg

W tej sekcji można znaleźć informacje dotyczące technologii ATM (ang. Asynchronous Transfer Mode).

ATM (ang. Asynchronous Transfer Mode) jest zorientowany na przenoszenie ruchu multimedialnego z gwarancją jakości usług QoS (ang. Quality of Service) oraz ma zdefiniowane pod tym kątem zarządzanie ruchem TM (ang. Traffic Management). ATM jest ponadto obecny w sieciach rdzeniowych operatorów. Ponadto implementacja dzisiejszego UMTS realizowana jest na ATM, choć planuje się, że w przyszłości będzie zastąpiona przez IP/MPLS.

ATM (ang. Asynchronous Transfer Mode) ma również szerokie zastosowanie w sieciach dostępowych opartych na standardzie ADSL, a mianowicie ADSL, ADSL2, ADSL2+, READSL2.