header image
Home arrow Technologia MPLS
MPLS
mpls.jpg

W tej sekcji można znaleźć informacje o technologii MPLS (ang. MultiProtocol Label Switching), która wprowadza mechanizmy zarządzania ruchem (Traffic Management) do sieci opartych o protokół IP (Internet Protocol). MPLS (MultiProtocol Label Switching)jest ostatnio znakomitym sposobem na tworzenie sieci prywatnych VPN (ang. Virtual Private Network) opartych na IP.

Usługi Metro Ethernet, które są ostatnio coraz bardziej popularne w sieciach dostawców, wykorzystują MPLS (MultiProtocol Label Switching) do budowania usług VPN opartych na warstwie L2 i L3: m.in. VLL (Virtual Leased Line - linii dzierżawionej w warstwie L2 tworzonej przez tunel MPLS), VPLS (Virtual Private LAN Services - sieć prywatna w L2 z siecią połączeń tuneli MPLS), VPRN (Virtual Private Routed Network - sieć prywatna routowana z tunelami MPLS).

Organizacją zajmującą się standaryzacją MPLS (MultiProtocol Label Switching) jest MFA , które objęło swoją pieczę nad trzema technologiami: MPLS, Frame Relay i ATM oraz ich współpracą. Na stronach MFA, można znaleźć wiele dokumentów podejmujących różne zagadnienia współpracy z istniejącymi technologiami m.in. wykorzystanie wirtualnych trunków dla ATM/MPLS, emulacja łączy TDM przez MPLS czy implementacja głosu przez MPLS.

W obrębie organizacji IETF można wyodrębnić kilka grup roboczych (WG) zajmujących się aspektami technologii MPLS i usług związanych z MPLS:

- WG MPLS: zajmuje się aspektami samej technologii MPLS i protokołów związanych z MPLS, m.in. sygnalizacyjnych LDP i RSVP wymaganych przy zestawianiu ścieżek w domenie MPLS.

- WG PWE3 (Pseudowire Emulation Edge to Edge): zajmuje się budowaniem łączy emulowanych dla usług korzystających z MPLS, czyli dla  wcześniej wspomnianych usług Metro Ethernet bazujące na technologii MPLS.

- WG L2VPN: zajmuje się aspekatmi  budowy usług  wymienionych wcześniej jako  VPLS i VLL z wykorzystaniem MPLS.

- WG L3VPN: zajmuje się aspektami budowy VPRN, czyli BGP/MPLS IP VPN (opartymi o RFC 2547bis).

Standaryzacja technologii MPLS (MultiProtocol Label Switching) obejmuje również wykorzystanie przez MPLS protokołu IP (enkapsulacja MPLS-w-IP) lub GRE (Generic Routing Encapsulation)(enkapsulacja MPLS-w-GRE) do przenoszenia ścieżek MPLS LSP.

  • Technologia MPLS  ( 8 pozycji )
    Artykuły opisujące działanie technologii MPLS (Multiprotocol Label Switching).