header image
Home
Glosariusz

You can always search for entries (regexp permitted).

Begins with Contains Exactly matches

Wyślij Termin

Wszystkie | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W


sieci ATMsieci ATM - sieci wykonane w technologii ATM (Asynchronous Transfer Mode), gdzie budowana jest sieć połączeń wirtualnych między elementami sieci ATM, zwanych VCC (Virtual Channel Connection). Połączenia wirtualne mają swoje identyfikatory składające się z identyfikatora ścieżki (VPI) i kanału (VCI), np. 3/1042. Podstawową jednostką w sieci ATM jest komórka ATM, która ma 53 bajty, z których 5 to nagłówek ATM, a 48 bajtów to payload ATM niosący informację użytkownika w sieci ATM.
 


Wszystkie | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W


Glossary V2.0