header image
Home
Glosariusz

You can always search for entries (regexp permitted).

Begins with Contains Exactly matches

Wyślij Termin

Wszystkie | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W


TIBTree Information Base - TIB jest zbiorem stanów utrzymywanych przez router PIM (Prottocol Independent Multicast) i stworzonych przez otrzymane wiadomości PIM i IGMP z lokalnych hostów. TIB przechowuje stany wszystkich multicastowych drzew dystrybucyjnych w routerze.
 


Wszystkie | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W


Glossary V2.0