header image
Home
Glosariusz

You can always search for entries (regexp permitted).

Begins with Contains Exactly matches

Wyślij Termin

Wszystkie | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W


SNMPSNMP - Single Network Management Protocol - protokół zarządzania siecią. Istnieją trzy wersje tego protokołu: SNMPv1, SNMPv2 i SNMPv3. SNMP stosuje model manager - agent, managerem jest aplikacja zarządzająca SNMP, która kontaktuje się z agentem, czyli urządzeniem po protokole SNMP (port 161 TCP lub UDP). SNMP wykorzystuje MIB, które opisują agenta. Agent potrafi wysłać komunikaty spontaniczne Trap na porcie 162 TCP lub UDP.
 


Wszystkie | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W


Glossary V2.0