header image
Home
Glosariusz

You can always search for entries (regexp permitted).

Begins with Contains Exactly matches

Wyślij Termin

Wszystkie | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W


PIM-DMProtocol Independent Multicast - Dense Mode. PIM-DM jest multicastowym protokołem routingu, który stosuje unicastowe RIB do floodowania datagramów multicastowych do wszystkich routerów multicastowych. PIM-DM zakłada, że jeśli źródło nadaje to wszystkie systemy w downstreem chcą odbierać datagramy multicastowe. PIM-DM zdefiniowano w RFC 3973.
 


Wszystkie | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W


Glossary V2.0