header image
Home
Glosariusz

You can always search for entries (regexp permitted).

Begins with Contains Exactly matches

Wyślij Termin

Wszystkie | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W


S
Tutaj jest 29 pozycji w glosariuszu.
Stron: 1
Termin Definicja
S-CSCFS-CSCF - Serving Call Session Control Function,  to główny punkt sieci IMS (IP Multimedia Subsystem), odpowiedziałny za obsługę procesów rejestracji w IMS, podejmowanie decyzji o routowaniu połączenia, utrzymanie sesji połączenia multimedialnego i przechowywanie profili usług.
 
S-PVCSoft Permanent Virtual Connection - pół-stałe połączenie wirtualne w ATM. Wykorzystuje ATM PVC i ATM SVC na swojej drodze.
 
SAPService Access Point - punkt dostępu do usługi.
 
SARSegmentation and Reassembly - podwarstwa segmentacji i składania w warstwie ALL w ATM.
 
SCCP

Signalling Connection Control Part 

 
SCRSustained Cell Rate
 
SCSISmall Computer System Interface
 
SDHSynchronous Digital Hierarchy - synchroniczne cyfrowe sieci transmisyjne
 
SDSLSymmetric DSL - symetryczny DSL
 
SDUService Data Unit
 
SFPSmall Form Factor Pluggable
 
SGF

Signaling Gateway Function 

 
SHDSLSymmetric High-Bitrate DSL.
 
sieci ATMsieci ATM - sieci wykonane w technologii ATM (Asynchronous Transfer Mode), gdzie budowana jest sieć połączeń wirtualnych między elementami sieci ATM, zwanych VCC (Virtual Channel Connection). Połączenia wirtualne mają swoje identyfikatory składające się z identyfikatora ścieżki (VPI) i kanału (VCI), np. 3/1042. Podstawową jednostką w sieci ATM jest komórka ATM, która ma 53 bajty, z których 5 to nagłówek ATM, a 48 bajtów to payload ATM niosący informację użytkownika w sieci ATM.
 
sieci komputeroweSieci komputerowe - to sieci lokalne, czyli sieci LAN, łączące komputery i serwery, ogólnie wszelkie hosty ze sobą, dzięki czemu możliwa jest między nimi komunikacja w sieci i wymiana informacji, np. wymiana plików.
 
sieci LANSieci LAN - Local Area Network, są to sieci komputerowe o zasięgu lokalnym, sieci, które łączą komputery i urządzenia sieciowe w domach, biurach i budynkach. sieci LAN zajmują niewielki obszar geograficzny. Sieci komputerowe LAN są zbudowane w oparciu o technologię Ethernet (standard IEEE 802.3). Zazwyczaj sieci LAN buduje się w oparciu o topologię gwiazdy, tzn, że kilka urządzeń jest podłączonych do urządzenia sieciowego jakim jest przełącznik ethernet (ethernet switch). Przełącznik jest podłączony do kolejnego przełącznika, bądź do routera, który jest bramą wyjściową na zewnątrz sieci LAN. Inne technologie sieci LAN, które istniały w przeszłości to Token Ring i FDDI, dziś sieci wykonane w technologii Ethernet są najlepszym i najtańszym rozwiązaniem.
 
sieci MANSieci MAN - Metropolitan Area Network, to duże sieci komputerowe, geograficznie pokrywające obszar miasta. Sieci MAN łączą na swoim obszarze wszelkie sieci LAN, dzięki czemu możliwa jest komunikacja między tymi sieciami. Dzisiejsze sieci MAN budowane są w oparciu o szybki Ethernet, czyli przepływności na portach to 1Gbit/s lub 10Gbit/s, które nazywamy sieciami Metro Ethernet. Oferują one usługi L2 i L3 VPN w oparciu o MPLS oraz usługi Triple Play.
 
sieci WANSieci WAN - Wide Area Network, to sieci o dużym zasięgu geograficznym łączące sieci LAN i sieci metropolitalne MAN. Przykładem sieci WAN jest sieć w danym kraju, a nawet światowa sieć Internet.
 
sieć światłowodowaSieć oparta o technologię światłowodową, zbudowana jest z zakończenia linii optycznej OLT (Optical Line Termination), jednostki sieci optycznej ONU (Optical Network Unit) oraz pasywnej optycznej sieci dystrybucyjnej PON (Passive Optical Network).
 
SLF

Subscription Locator Function 

 
SNMPSNMP - Single Network Management Protocol - protokół zarządzania siecią. Istnieją trzy wersje tego protokołu: SNMPv1, SNMPv2 i SNMPv3. SNMP stosuje model manager - agent, managerem jest aplikacja zarządzająca SNMP, która kontaktuje się z agentem, czyli urządzeniem po protokole SNMP (port 161 TCP lub UDP). SNMP wykorzystuje MIB, które opisują agenta. Agent potrafi wysłać komunikaty spontaniczne Trap na porcie 162 TCP lub UDP.
 
SNRSignal to Noise Ratio - stosunek sygnału do szumu wyrażony w decybelach.
 
SOHOSmall Office / Home Office
 
SONA

SONA - Cisco Service-Oriented Network Architecture 

 
SONETSynchronous Optical Network - optyczn sieci synchroniczne oparte na technologii światłowodowej.
 
SS7Signalling System 7 - system sygnalizacji nr 7 - patrz CCS
 
STPSpanning Tree Protocol -802.1.D - algorytm tzw. drzewa spinającego do eliminacji pętli w sieciach LAN występujących między segmentami sieci. Patrz też RSTP, MSTP.
 
SVCSVC - Switched Virtual Connection - komutowane/przełączane połączenie wirtualne w ATM i Frame Relay, wykorzystywany jest protokół routingu i sygnalizacja do zestawienia połączenia SVC (SVC w ATM są stosowane przez PNNI).
 
Szybkość światła

Szybkość światła w próżni, określana jako c = 2.998 x 108 m/s.

 


Wszystkie | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W


Glossary V2.0