header image
Home
Glosariusz

You can always search for entries (regexp permitted).

Begins with Contains Exactly matches

Wyślij Termin

Wszystkie | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W


C
Tutaj jest 43 pozycji w glosariuszu.
Stron: 1
Termin Definicja
CJęzyk wysokiego poziomu zdefiniowany przez Richie i Kernigana, który stał się standardem w przemyśle oprogramowania
 
C-MACCustomer MAC (IEEE 802.1ah PBT - Provider Backbone Transport)
 
CACConnection Admission Control - mechanizm dopuszczenia połączenia do realizacji w ATM, polegający na sprawdzeniu pasma, ważności identyfikatorów, itp. Mechanizm ma za zadanie odrzucenie połączenia, dla którego brak jest zasobów bądź nie możliwe jest zapewnienie mu odpowiedniego QoS.
 
CADComputer-Aided Design - projektowanie wspierane komputerowo.
 
CALEACALEA - Communications Assistance for Law Enforcement Act
 
CAMContent Addressable Memory
 
CAPCarrierless Amplitude and Phase - modulacja amplitudowo-fazowa bez nośnej w ADSL.
 
CASChannel Associated Signalling - sygnalizacja w kanale skojarzonym np. sygnalizacja R2
 
CATVcable TV - telewizja kablowa
 
CBRConstant Bit Rate
 
CCITTInternational Telegraph and Telephone Consultative Committee - Międzynarodowy Komitet Konsultacyjny d/s Telefonii i Telegrafii
 
CCSCommon Channel Signalling - System sygnalizacji we wspólnym kanale - sygnalizacja SS7
 
CD-ROMCD-ROM - Compact Disc Read Only Memory
 
CDP

CDP - Cisco Discovery Protocol, jest to protokół firmy Cisco, który działa w warstwie 2 (data link) na wszystkich urządzeniach Cisco (router, przełacznik, most, serwer dostępowy). CDP umożliwia odkrycie sąsiedztwa urządzeń, czyli każde urządzenie Cisco z CDP wymienia informacje np. o typie urządzenia, adresie zarządzającym IP, adresie MAC, nazwie urządzenia itp. CDP stosuje enkapsulacje SNAP (typ 2000) i wysyła okresowo wiadomości na adres multicastowy 01-00-0c-cc-cc-cc. 

 
CDRCDR - Call Detail Record
 
CDVCell Delay Varriation
 
CECustomer Edge - brzeg klienta. Urządzenie sieciowe zlokalizowane, należące do klienta.
 
CESCircuit Emulation Service
 
CHAPCHAP - Challenge Handshake Authentication Protocol
 
CHILLCCITT High Level Language - Język wysokiego poziomu CCITT (teraz ITU-T).
 
CICCIC - Circuit Identification Code
 
CIDConnection IDentifier - w WiMAX 16-bitowy identyfikator połączenia
 
CIDRClassless Inter-Domain Routing
 
CIPClassical IP - RFC-1577
 
CLECCompetitive Local Exchange Carrier
 
CLEICLEI - Common Language Equipment Identifier
 
CLICommand Line Interpreter
 
CLLICLLI - Common Language Location Identifier
 
CLNPConnectionless Network Protocol
 
CLPCell Loss Priority - bit priorytetu utraty komórki w nagłówku komórki ATM.
 
CMOSComplementary Metal-Oxide Semiconductor
 
CMSContent Management System - system zarządzania zawartością. W wygodny sposób pozwala na tworzenie stron www przez użytkowników. Jest zwykle podzielony na część frontend (to co widać) i część backend (tam gdzie dodaje się treść i zarządza wyglądem i składowymi systemu).
 
CMTSCable Modem Termination System - CMTS jest stosowany przez operatorów telewizji kablowej do świadczenia usług transmisji danych (np. dostęp do internetu lub pakiet usług Triple Play). CMTS jest urządzeniem terminującym modemy kablowe znajdujące się po stronie abonenta.
 
COCO - Central Office
 
COFDMCoded Orthogonal Frequency Division Multiplexing
 
CORBACORBA - Common Object Request Broker Architecture
 
CPECustomer Permises Equipment - Wyposażenie lokalu klienta
 
CRCCyclic Redundancy Check - cykliczna kontrola nadmiarowa
 
CRISPCross-Registry Information Service Protocol -protokół wymiany informacji między różnymi rejestrami i katalogami np. między nazwami domen a adresami IP i organizacjami rejestrującymi.
 
CRTCathode Ray Tube
 
CSConvergence Sublayer - podwarstwa zbieżności (konwergencji) w warstwie ATM AAL, styk z wyższymi warstwami nad ATM.
 
CSCF

CSCF - Call Session Control Function - funkcja sterowania sesją połączenia w  IMS, czyli IP Multimedia Subsystem. CSCF składa się z trzech różnych typów CSCF:

  •     P-CSCF - Proxy-CSCF
  •     I-CSCF - Interrogating-CSCF
  •     S-CSCF - Serving-CSCF

 

 
CVCV - Coding Violation
 


Wszystkie | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W


Glossary V2.0