header image
Home arrow Glosariusz
Glosariusz

1
You can always search for entries (regexp permitted).

Begins with Contains Exactly matches

Wyślij Termin

Wszystkie | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W


Tutaj jest 760 pozycji w glosariuszu.
Stron: Ť1 2 3 4 ť
Termin Definicja
af-vtoa-0132.000 Low Speed Circuit Emulation Service (LSCES) Implementation Conformance Statement Proformance
 
AFIAuthority and Format Indicator
 
AISAIS - Alarm Indication Signal, to sygnał transmitowany przez system transmisyjny informujący o tym, że zdalna część łącza end-to-end jest uszkodzona na poziomie logicznym lub fizycznym. 
 
ALCALC - Automatic Laser Control
 
Alcatel-Lucent 7450 ESSAlcatel-Lucent 7450 ESS (Ethernet Service Switch) to switch-router usługowy wykorzystujący technologię MPLS by świadczyć usługi Metro Ethernet VPN w warstwie L2 oraz dostęp do Internet. Te usługi to: VLL (Virtual Leased Line), VPLS (Virtual Private LAN Services), oraz IES (Internet Enchanced Services). Alcatel-Lucent 7450 ESS ma zaimplementowany pełny QoS i klasyfikację pakietów dla obsługiwanego ruchu w kierunku wejściowym i wyjściowym każdego portu. A-L 7450 ESS wykorzystywany jest w TPSDA (Triple Play Service Delivery Archirecture), czyli w usługach 3Play. Rodzina 7450 ESS składa się z czterech typów obudów: 1, 6, 7 i 12 slotowej wersji.
 
Alcatel-Lucent 7750 SRAlcatel-Lucent 7750 SR (Service Router) to router usługowy wykorzystujący technologię MPLS by świadczyć usługi Metro Ethernet VPN w warstwie L2 i L3 oraz dostęp do Internet. Te usługi to: VLL (Virtual Leased Line), VPLS (Virtual Private LAN Services), IP-VPN (VPRN - Virtual Private Routed Network) oraz IES (Internet Enchanced Services). Alcatel-Lucent 7750 SR ma zaimplementowany pełny QoS i klasyfikację pakietów dla obsługiwanego ruchu w kierunku wejściowym i wyjściowym każdego portu. A-L 7750 SR wykorzystywany jest w TPSDA (Triple Play Service Delivery Archirecture), czyli w usługach 3Play. Rodzina 7750 SR składa się z trzech typów obudów: 1, 7 i 12 slotowej.
 
ALSALS - Automatic Laser Shutdown
 
AMAAMA - Automatic Message Accounting
 
AMADNSAMADNS - Automatic Message Accounting Data Networking System
 
AMIAMI - Alternate Mark Inversion
 
ANAccess Network - Sieć dostępowa
 
ANSIANSI - American National Standards Institute
 
APCAutomatic Power Control
 
APDAPD - Avalanche Photodiode, to fotodetektor zliczający ilość fotonów
 
APIApplication Program Interface - warstwa oprogramowania, która umożliwia zaprogramowanie systemu przez zdefiniowany zbiór poleceń.
 
APSAPS - Automatic Protection Switching, automatyczne przełączenie protekcji. APS to funkcjonalność związana z elementem sieciowym,np. w SDH/WDM, która automatycznie przełącza się z uszkodzonego zasobu na zapasowy lub wolny zasób (port, link, itp).
 
APSDAPSD - Automatic Power ShutDown, automatyczne wyłączenie zasilania
 
ARQAutomatic Repeat reQuest wykorzystywany w połączeniach radiowych np. w WiMAX
 
ASAutonomous System - system autonomiczny. Zbiór routerów pod kontrolą jednego zarządcy, administratora.
 
ASCIIAmerican Symbolic Code for Information Interchange
 
ASICASIC - Application Specific Integrated Circuit, układ wyspecjalizowany obsługujący kilka funkcji by zrealizować specyficzne zadanie w sposób zoptymalizowany, np. przełączenie lub routowanie pakietów.
 
ASN.1ASN.1 - Abstract Syntax Notation One
 
ASONASON - Automatically Switched Optical Network, to automatycznie przełączana sieć optyczna, której architekturę zdefiniowano w standardzie ITU-T G.8080. Standard ASON opisuje zastosowanie automatycznej płaszczyzny sterowania dla obsługi wywołań i zarządzania połączeniami w inteligentnej sieci optycznej ION (Inteligent Optical Network).
 
ATMATM - Asynchronous Transfer Mode (Asynchroniczny Tryb Transmisji). ATM jest szerokopasmową technologią komunikacyjną, wykorzystywaną do przesyłania danych multimedialnych. Architektura sieci ATM (Asynchronous Transfer Mode) została zdefiniowana w specyfikacji B-ISDN (ang. Broadband - Integrated Services Digital Network). Sieci DSL zostały oparte o standard ATM. Standard sieci ATM (Asynchronous Transfer Mode) może być stosowany w sieciach lokalnych LAN (Local Area Network), miejskich MAN (Metropolitan Area Network) i rozległych WAN (Wide Area Network).
 
ATMARPATMARP - ATM Address Resolution Protocol - funkcja rozwiązywania adresów w sieci ATM. W tabeli  ATMARP znajdują się takie informacje jak adres IP, adres ATM i numer połaczenia wirtualnego ATM.
 
ATOMStandard kanałów informacyjnych zwanych feed. Oparty jest na XML. Ma zastąpić RSS. ATOM opisany jest w standardzie RFC 4287.
 
ATU-CADSL Terminal Unit - Central - zakończenie ADSL po stronie centrali, urządzenia u dostawcy usługi DSL, czyli modem ADSL u dostawcy.
 
ATU-RADSL Terminal Unit - Remote - zdalne zakończenie ADSL, odnosi się do modemu ADSL po stronie klienta.
 
AWGAmerican Wire Gage, specyfikacja średnicy kabla, im mniejsza wartość AWG, tym większa średnica kabla.
 
B-ICIBroadband Inter-Carrier Interface
 
B-ISDNBroadband ISDN
 
B-MACBackbone MAC (IEEE 802.1ah PBT - Provider Backbone Transport)
 
B-VIDBackbone VLAN ID (IEEE 802.1ah PBT - Provider Backbone Transport)
 
B-VLANBackbone VLAN (IEEE 802.1ah PBT - Provider Backbone Transport)
 
B3ZSB3ZS - Bipolar with 3-Zero Substitution
 
B8ZSB8ZS - Bipolar with 8-Zero Substitution
 
BAFBAF - Bellcore AMA Format
 
basebandMetoda transmisyjna, w której całe pasmo medium transmisyjnego jest wykorzystywane do transmisji pojedynczego sygnału cyfrowego. Sygnał wpuszczany jest do medium bez jakiejkolwiek modulacji.
 
BERBit Error Rate - bitowa stopa błędów. Jest to pomiar liczby błędnych bitów, których należy się spodziewać w określonej liczbie odebranych bitów w strumieniu.
 
BERTBit Error Rate (BER) Tester
 
BFDBi-Directional Forwarding Detection - protokół typu Hello do wykrywania problemów na ścieżce MPLS.
 
BGCF

Breakout Gateway Control Function 

 
BGPBorder Gateway Protocol - protokół routingu między systemami AS.
 
BGP TTL SecurityBGP TTL Security - TTL Security Hack (TSH) - mechanizm obrony przed atakami na routery eBGP, polegający na sprawdzaniu wartości TTL pakietu IP. Jako, że dla routerów sąsiadujących BGP (peering BGP) można określić TTL to sprawdza się, czy IP sąsiada ma spodziewaną wartość TTL.
 
BHCABHCA - Busy Hour Call Attempt, to liczba zgłoszeń w godzinie największego ruchu biorąc pod uwagę 24 godziny całej doby. Jednostka BHCA to ilość wywołań zrealizowanych w ciągu tej godziny.
 
BIDIR-PIMBi-directional PIM (Protocol Independent Multicast) jest wariantem PIM-SM (Sparse-Mode). BIDIR-PIM buduje dwukierunkową współdzielone drzewo, łącząc źródła i odbiorniki datagramów multicastowych.
 
BITSBITS - Building Integrated Timing System
 
bodLiczba zmian sygnału w sekundzie. Liczba bodów nie zawsze odpowiada liczbie bitów/sekundę. Dla przykładu, sygnał z czterema poziomami napięcia można wykorzystać do transferu 2 bitów informacji w każdym bodzie.
 
BPDUBridged Protocol Data Unit - wiadomości wysyłane przez protokół Spanning Tree (STP, RSTP).
 
BRIBRI - Basic Rate Interface
 
BSBase Station - stacja bazowa udostępniająca połaczenia, zarządzająca i nadzorująca stacje użytkowników SS.
 
BSCBase Station Controller - Sterownik stacji bazowych
 
BSRBootstrap Router. BSR to jeden z mechanizmów w multicaście, dzięki któremu router multicastowy może nauczyć się informacji potrzebnej do mapowania (powiązania) grupy multicastowej do RP (Rendezvous Point). Mechanizm BSR jest dynamiczny, samo konfigurowalny i wytrzymały na uszkodzenia routera.
 
BSSAP

BSS Application Part 

 
BTSBase Transceiver Station - Bazowa stacja nadawczo - odbiorcza
 
BTUBTU - British Thermal Unit
 
BWABroadband Wireless Access - dostęp bezprzewodowy, w którym połączenia są szerokopasmowe.
 
CJęzyk wysokiego poziomu zdefiniowany przez Richie i Kernigana, który stał się standardem w przemyśle oprogramowania
 
C-MACCustomer MAC (IEEE 802.1ah PBT - Provider Backbone Transport)
 
CACConnection Admission Control - mechanizm dopuszczenia połączenia do realizacji w ATM, polegający na sprawdzeniu pasma, ważności identyfikatorów, itp. Mechanizm ma za zadanie odrzucenie połączenia, dla którego brak jest zasobów bądź nie możliwe jest zapewnienie mu odpowiedniego QoS.
 
CADComputer-Aided Design - projektowanie wspierane komputerowo.
 
CALEACALEA - Communications Assistance for Law Enforcement Act
 
CAMContent Addressable Memory
 
CAPCarrierless Amplitude and Phase - modulacja amplitudowo-fazowa bez nośnej w ADSL.
 
CASChannel Associated Signalling - sygnalizacja w kanale skojarzonym np. sygnalizacja R2
 
CATVcable TV - telewizja kablowa
 
CBRConstant Bit Rate
 
CCITTInternational Telegraph and Telephone Consultative Committee - Międzynarodowy Komitet Konsultacyjny d/s Telefonii i Telegrafii
 
CCSCommon Channel Signalling - System sygnalizacji we wspólnym kanale - sygnalizacja SS7
 
CD-ROMCD-ROM - Compact Disc Read Only Memory
 
CDP

CDP - Cisco Discovery Protocol, jest to protokół firmy Cisco, który działa w warstwie 2 (data link) na wszystkich urządzeniach Cisco (router, przełacznik, most, serwer dostępowy). CDP umożliwia odkrycie sąsiedztwa urządzeń, czyli każde urządzenie Cisco z CDP wymienia informacje np. o typie urządzenia, adresie zarządzającym IP, adresie MAC, nazwie urządzenia itp. CDP stosuje enkapsulacje SNAP (typ 2000) i wysyła okresowo wiadomości na adres multicastowy 01-00-0c-cc-cc-cc. 

 
CDRCDR - Call Detail Record
 
CDVCell Delay Varriation
 
CECustomer Edge - brzeg klienta. Urządzenie sieciowe zlokalizowane, należące do klienta.
 
CESCircuit Emulation Service
 
CHAPCHAP - Challenge Handshake Authentication Protocol
 
CHILLCCITT High Level Language - Język wysokiego poziomu CCITT (teraz ITU-T).
 
CICCIC - Circuit Identification Code
 
CIDConnection IDentifier - w WiMAX 16-bitowy identyfikator połączenia
 
CIDRClassless Inter-Domain Routing
 
CIPClassical IP - RFC-1577
 
CLECCompetitive Local Exchange Carrier
 
CLEICLEI - Common Language Equipment Identifier
 
CLICommand Line Interpreter
 
CLLICLLI - Common Language Location Identifier
 
CLNPConnectionless Network Protocol
 
CLPCell Loss Priority - bit priorytetu utraty komórki w nagłówku komórki ATM.
 
CMOSComplementary Metal-Oxide Semiconductor
 
CMSContent Management System - system zarządzania zawartością. W wygodny sposób pozwala na tworzenie stron www przez użytkowników. Jest zwykle podzielony na część frontend (to co widać) i część backend (tam gdzie dodaje się treść i zarządza wyglądem i składowymi systemu).
 
CMTSCable Modem Termination System - CMTS jest stosowany przez operatorów telewizji kablowej do świadczenia usług transmisji danych (np. dostęp do internetu lub pakiet usług Triple Play). CMTS jest urządzeniem terminującym modemy kablowe znajdujące się po stronie abonenta.
 
COCO - Central Office
 
COFDMCoded Orthogonal Frequency Division Multiplexing
 
CORBACORBA - Common Object Request Broker Architecture
 
CPECustomer Permises Equipment - Wyposażenie lokalu klienta
 
CRCCyclic Redundancy Check - cykliczna kontrola nadmiarowa
 
CRISPCross-Registry Information Service Protocol -protokół wymiany informacji między różnymi rejestrami i katalogami np. między nazwami domen a adresami IP i organizacjami rejestrującymi.
 
CRTCathode Ray Tube
 
CSConvergence Sublayer - podwarstwa zbieżności (konwergencji) w warstwie ATM AAL, styk z wyższymi warstwami nad ATM.
 
CSCF

CSCF - Call Session Control Function - funkcja sterowania sesją połączenia w  IMS, czyli IP Multimedia Subsystem. CSCF składa się z trzech różnych typów CSCF:

  •     P-CSCF - Proxy-CSCF
  •     I-CSCF - Interrogating-CSCF
  •     S-CSCF - Serving-CSCF

 

 
CVCV - Coding Violation
 
DASDual Attached Station
 
DCCData Country Code
 
DCEData Communications Equipment
 
DHCPDynamic Host Configuration Protocol - protokół komunikacyjny dający administratorom sieciowym możliwość centralnego przydziału adresów IP użytkownikom. DHCP dostarcza wiele informacji konfiguracyjnych do PC m.in. adres y gatewaya, serwera DNS, serwera Netbios, nazwę domeny. Informacje te nazywamy opcjami DHCP.
 
DHCP opcja 82DHCP Relay Agent Information - opcja 82 DHCP pozwalająca na identyfikacje użytkownika wg. dodatkowych informacji. Opcja 82 ma dwie sub-opcje. Sub-opcja 1 to Agent Circuit ID identyfikująca źródło otrzymania żądania DHCP np. nr interfejsu routera, nr portu przełącznika, nr portu RAS/BAS, DLCI Frame Relay, ATM VPI/VCI, nr VC modemu kablowego, do którego podłaczony jest użytkownik wysyłąjący żądanie DHCP. Sub-opcja 2 to Agent Remote ID identyfikująca zdalny modem użytkownika po drugiej stronie łącza zidentyfikowanego w sub-opcji 1 np. nr telefonu, nazwę użytkownika w RAS/BAS, adres ATM dzwoniącego, ID modemu, zdalny adres IP dla linku punkt-punkt, adres zdalny X.25.
 
DHCP option 82DHCP Relay Agent Information - opcja 82 DHCP - patrz: DHCP opcja 82.
 
DHCP Relay Agent Informationpatrz: DHCP opcja 82
 
DIAMETER

DIAMETER jest protokołem typy AAA (Authentication, Authorization and Accounting) stworzonym przez IETF w RFC3588 (Diameter Base Protocol), by umożliwić usługi AAA dla wielu technologii dostępowych. Diameter jest częściowo zbudowany na bazie protokołu Radius. Protokół Diameter jest zbudowany z dwóch części, pierwsza to bazowa opisana w RFC3588, a druga to część aplikacyjna, korzystająca z RFC3588, jak SIP, mobilny IP, EAP. Diameter jest protokołem peer-to-peer, więc każdy wezęł może zainicjować zapytanie. 

 
DIAMETER AVP

DIAMETER AVP - Attribute Value Pair, AVP to pola wystepujące w nagłówku wiadomości protokołu Diameter. AVP zawierają elementy informacyjne AAA (Authentication, Authorization and Accounting), routingu, bezpieczeństwa i konfiguracyjne, które są odnoszą się do konkretnej wiadomości request lub answer w Diameter. Każdy AVP w Diameter zawiera nagłówek i dane specyficzne dla AVP. Każdy AVP ma swój kod, pierwsze 255 kodów AVP zarezerwowano dla wstecznej kompatybilności z protokołem RADIUS. Zdefiniowano również kody AVP od 256 do 487, np. kody AVP od 389 do 393 odpowiadają:

  •         389    SIP-User-Data                      
  •         390    SIP-User-Data-Type                 
  •         391    SIP-User-Data-Contents             
  •         392    SIP-User-Data-Already-Available    
  •         393    SIP-Method

 

 
DIBOCDynamic Input Buffer/Output Control
 
DIUCdownlink interval usage code
 
DL-MAPdownlink map
 
DLBTGdownlink burst transition gap
 
DLCDLC - Data Loop Carrier Nośnik pętli danych
 
DLCIDLCI - Data Link Connection Identifier Identyfikator połączenia łącza danych
 
DLCMIData Link Connection Identifier
 
DMTDMT - Discrete Multi-Tone Dyskretny wielotonowy sposób przesyłu danych
 
DOCSISData Over Cable Service Interface Specification
 
domena MPLSDomena MPLS (sieć MPLS) to ciągły zbiór węzłów MPLS obsługujących przekazywanie pakietów IP z etykietami MPLS (MPLS label) znajdujących się w jednej domenie routingu (OSPF lub ISIS).
 
DPCMDifferential Pulse Code Modulation
 
DRAMDynamic RAM (Random-Access Memory).
 
DS0Digital Service 0 - pojedynczy timeslot w T1/E1
 
DS1Digital Service 1 (T1=24xDS0, E1=32DS0)
 
DS3Digital Service 3 (DS3=28xDS1)
 
DSAPDestination Service Access Point
 
DSLDigital Subscriber Line - cyfrowa linia abonencka
 
DSLAMDigital Subscriber Line Access Multiplexer
 
DSPDigital Signal Processor
 
DSS1

Digital Subscriber Signalling System #1

 

 
DSS2

Digital Subscriber Signalling System #2 

 
DSSSDirect Sequencing Spread Spectrum - bezpośrednie modulowanie nośnej sekwencją kodową - technika modulacyjna stosowana w WiFi (IEEE 802.11)
 
DSUData Service Unit
 
DTEData Termination Equipment
 
DTLDesignated Transit List
 
DTMFDual-Tone Multi-Frequency - podwójny sygnał tonowy wieloczęstotliwościowy
 
DVBDigital Video Broadcast
 
DVIDDWG, “Digital Visual Interface”
 
DVMRPDistance Vector Multicast Routing Protocol
 
DWDMDense Wavelength Division Multiplexer - technika zwielokrotnienia polegająca na wprowadzeniu wielu strumieni informacji w jednym światłowodzie. Każdy strumień jest przenoszony na innej długości fali optycznej. Dostępne są komercyjne systemy DWDM ze 160 kanałami DWDM i nawet 400 kanałami DWDM (laboratoria).
 
E-LANEthernet LAN Service - usługa Ethernet LAN dla Metro Ethernet (wielopunkt-wielopunkt).
 
E-LineEthernet Line Service - usługa linii Ethernet dla Metro Ethernet (punkt-punkt)
 
E1E1 - sygnał PDH o przepływności: 2.048 Mbit/s (32xDS0)
 
E3

E3 - sygnał PDH o przepływności: 34.368 Mbit/s (16xE1)

 
E4E4 - sygnał PDH o przepływności: 140 Mbit/s
 
EANEthernet Aggregation Network - agregująca sieć Ethernet
 
EAPSEAPS - Ethernet Automatic Protection Switching, standard RFC3619 zdefiniowany głównie przez Extreme Networks, pomaga w niezawodności ringów Ethernet.
 
EBCDICExtended Binary Coded Decimal Interchange Code
 
EBGPExternal Border Gateway Protocol - skrót odpowiadający wykorzystaniu BGP do połączenia routerów w różnych AS.
 
ECNM

ECNM - Cisco Enterprise Composite Network Model 

 
EDGEEnhanced Data Rates for GSM Evolution
 
EEPROMElectrically Erasable Programmable Read-Only Memory
 
EFCIExplicit Forward Congestion Indication
 
EGPExterior Gateway Protocol - dowolny protokół wymieniający informację o routingu między systemami autonomicznymi AS, np. BGP.
 
EIA_TIA-568AEIA/TIA-568A to norma dla okablowania strukturalnego - TIA/EIA Building Telecommunications Wiring Standards.
 
EIA_TIA-568BEIA/TIA-568B to norma dla okablowania strukturalnego - TIA/EIA Building Telecommunications Wiring Standards. Systematyzacja standardu EIA/TIA-568A i AT&T 258A. Łącząc z jednej strony kabel ethernet wg. EIA/TIA-568A a z drugiej strony wg. EIA/TIA-568B dostaniemy kabel cross-over (krosowy).
 
ELANEmulated LAN - emulowany LAN w ATM
 
EMEAEurope, Middle East, Africa
 
EMIElectromagnetic Interference - interferencja elektromagnetyczna
 
EPDEarly Packet Discard
 
EPLEthernet Private Line - Ethernetowa linia prywatna, usługa E-line w Metro Ethernet.
 
EPSEPS - Equipment Protection Switching
 
ERExplicit Rate
 
ESDElectroStatic Discharge - rozładowanie elektrostatyczne
 
ESIEnd System Identifier
 
ETSIEuropean Telecommunications Standards Institute - Europejski Instytut Standardów Telekomunikacyjnych
 
EURADATEURADAT - EUropean RAilway DATa network, europejska kolejowa sieć danych.
 
EURATELEURATEL - EUropean RAilway TELephony network, europejska kolejowa sieć telefoniczna.
 
EVCEthernet Virtual Connection - wirtualne połączenie ethernetowe w usługach Metro Ethernet, które łaczy 2 lub więcej styków UNI. Wyróżniamy EVC typu punkt-punkt i wielopunkt-wielopunkt.
 
EVPLEthernet Virtual Private Line - Ethernetowa wirtualna linia prywatna, jedna z usług E-line w Metro Ethernet, drugą jest EPL.
 
FDDFrequency Division Duplex - schemat duplexu, w którym transmisja uplink i downlink stosuje różne częstotliwości równolegle.
 
FDMFDM - Frequency Division Multiplexing Zwielokrotnienie z podziałem częstotliwośc
 
FEBEFEBE - Far End Block Error, inaczej REI (Remote Error Indication)
 
FECForwarding Equivalence Class - grupa pakietów w MPLS obsługiwana w ten sam sposób, np. przez tą samą ścieżkę LSP.
 
FEPROMFEPROM - Flesh Electrically erasable programmable read only memory
 
FERFFERF - Far End Received Failure, inaczej RDI (Remote Defect Indication).
 
FEXTFar End Cross Talk
 
FIBForwarding Information Base
 
fiberświatłowód
 
fiber networkSieć światłowodowa. Zbudowana jest z zakończenia linii optycznej OLT (Optical Line Termination), jednostki sieci optycznej ONU (Optical Network Unit) oraz pasywnej optycznej sieci dystrybucyjnej PON (Passive Optical Network).
 
fiber-optic cableKabel światłowodowy
 
FIFOFirst-In First Out
 
FITL

FITL (Fiber In The Loop) - światłowód w pętli abonenckiej, to sieć dostępowa, w której medium transmisyjnym jest włókno światłowodowe przenoszące informację w postaci zmodulowanej fali świetlnej. Na system dosępowy FITL składają się następujące 3 elementy: OLT <--> PON <--> ONU. OLT (Optical Line Termination) to zakończenie linii optycznej, PON (Passive Optical Network) to pasywna optyczna sieć dystrybucyjna, ONU (Optical Network Unit) to jednostka sieci optycznej. OLT podłączone jest do węzła sieci operatora usług. PON to sieć światłowodów i spliterów, rozprowadzających sygnał do abonentów podłączonych od strony ONU.

 

 
FPGAField Programmable Gate Array
 
FRADFrame Relay Access Device
 
FRF.1.2PVC User-to-Network Interface (UNI) Implementation Agreement
 
FRF.10.1Frame Relay Network-to-Network SVC Implementation Agreement
 
FRF.11.1Voice over Frame Relay Implementation Agreement
 
FRF.12Frame Relay Fragmentation Implementation Agreement
 
FRF.13Service Level Definitions Implementation Agreement
 
FRF.14Physical Layer Interface Implementation Agreement
 
FRF.15End-to-End Multilink Frame Relay Implementation Agreement
 
FRF.16.1Multilink Frame Relay UNI/NNI Implementation Agreement
 
FRF.17Frame Relay Privacy Implementation Agreement
 
FRF.18Network-to-Network FR/ATM SVC Service Interworking Implementation Agreement
 
FRF.19Frame Relay Operations, Administration and Maintenance Implementation Agreement
 
FRF.2.2Frame Relay Network-to-Network Interface (NNI) Implementation Agreement
 
FRF.20Frame Relay IP Header Compression Implementation Agreement
 
FRF.3.2Frame Relay Multiprotocol Encapsulation Implementation Agreement
 
FRF.4.1SVC User-to-Network Interface (UNI) Implementation Agreement
 
FRF.5Frame Relay/ATM PVC Network Interworking Implementation
 


Wszystkie | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W


Glossary V2.0