header image
Home arrow Home
Home
Znaczenie systemów SRK
Oceny: / 3

Znaczenie systemów przekazywania informacji w relacji tor-pojazd w technice SRK (Sterowanie Ruchem Kolejowym).

Dynamizacja rozwoju systemów przekazywania informacji z toru do pojazdu, a często z pojazdu do toru nastąpiła w okresie wzrostu prędkości pociągu oraz gęstości ruchu kolejowego. Okazało się wtedy, że przy najlepszych systemach sterowania ruchem kolejowym do zdarzeń niebezpiecznych dochodziło najczęściej z powodu niewłaściwej interpretacji przez maszynistę sygnałów przytorowych, a w konsekwencji prowadzenia pociągu niezgodnie z dopuszczalnym trybem jazd.

Urządzenia przekazywania SRK
Oceny: / 3

Budowa i ogólna zasada działania urządzeń przekazywania SRK. Na całość urządzeń przekazywania informacji w relacji tor-pojazd w SRK składa się część torowa i część pojazdowa umieszczona w pojeździe trakcyjnym. Do części torowej zalicza się: układy generowania, kodowania, nadawania informacji i ewentualnie przenoszenia informacji (kanał transmisyjny).

Diffserv - Usługi zróżnicowane
Oceny: / 10

Celem stworzenia usług zintegrowanych Diffserv (ang. Differentiated Services) przez IETF było obmyślenie skalowalnego mechanizmu klasyfikowania ruchu w jednostki zagregowane, które ostatecznie umożliwią każdą jednostkę zagregowaną traktować w odrębny sposób, zwłaszcza, jeśli w sieci występują braki zasobów, takich jak odpowiedniej szerokości pasma i wielkości bufora. Jedną z głównych myśli w Diffserv było stworzenie alternatywnego mechanizmu do rozróżniania usług w Internecie, osłabiając problem skalowalności występujący w modelu Intserv.

<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 55 - 60 z 81