header image
Home
Czym jest inżynieria ruchu?
Traffic Engineering - Network Traffic Engineering

Inżynieria ruchu (ang. traffic engineering, skrót TE) w sieciach teleinformatycznych zajmuje się oceną oraz optymalizacją wydajności eksploatowanych sieci danych. Inżynieria ruchu wykorzystuje technologie i naukowe prawa dla pomiaru, wyznaczania charakterystyki, modelowania i sterowania ruchu internetowego [rfc-2702].

MPLS LDP - Label Distribution Protocol
MPLS - Technologia MPLS

LDP (Label Distribution Protocol) jest zbiorem procedur, dzięki którym routery działające z MPLS (Multiprotocol label Switching) (LSR) informują inne routery LSR o przyporządkowaniu etykiet (labeli) MPLS, których dokonały. LDP (Label Distribution Protocol) jest protokołem zaprojektowanym do dystrybucji etykiet wzdłuż normalnie routowanej ścieżki, która została określona przez protokoły routingu oparte o adres przeznaczenia (protokoły IGP), jest to czasem nazywane przekazywaniem MPLS hop-by-hop.

Witam na Tech-portal.pl!
Informacje - Informacje o Tech-portal

Image Tech-portal.pl jest poświęcony technologiom internetowym w szczególności MPLS (Multiprotocol Label Switching), ATM (Asynchronous Transfer Mode), Inżynierii Ruchu (Traffic Engineering), WiMAX, routingowi IPNAT, protokołom TCP/IP, ISDN i innym, które uważałem za warte opisania.

Jestem w trakcie przenoszenia artykułów z poprzedniego serwera, więc zapraszam ponownie co  kilka dni, bo mam jeszcze do przeniesienia ok. 50 artykułów   już tylko kilka artykułów. 

1 września 2006  - zakończyłem przenoszenie artykułów. Teraz czas na popracowanie nad designem i uzupełnienie treści części artykułów, które przyznaję, mogą być czasem w zawartości skromne, ale to chwilowe.  

W razie kontaktu proszę wysłać maila na adres .

Opis technologii WiMAX
WiMAX - WiMAX

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) jest technologią umożliwiającą radiowy (bezprzewodowy) dostęp do usług szerokopasmowych ostatniej mili alternatywnie do dostępu kablowego i DSL. WiMAX bazuje na standardzie IEEE 802.16 i ETSI HiperMAN. Ciało organizacyjne jakim jest WiMAX Forum czuwa nad rozpowszechnianiem się bezprzewodowego dostępu w świecie, skupia w swoim gronie czołowych operatorów telekomunikacyjnych i firmy produkujące sprzęt i komponenty telekomunikacyjne również ściśle współpracuje z dostawcami usług ISP i regulatorami, by sprzęt certyfikowany przez WiMAX Forum był zgodny z rządowymi i klienckimi wymaganiami.

Przełączanie w warstwie L3 z MPLS
MPLS - Technologia MPLS

 

Wprowadzenie do MPLS

 

Technologia MPLS - MultiProtocol Label Switching - reprezentuje następny poziom w ewolucji standardów w połączeniu technologii przełączania w warstwie 2 (data link layer) z technologią routingu w warstwie 3 (network layer). Głównym celem procesu standaryzacyjnego MPLS (MultiProtocol Label Switching) jest stworzenie elastycznej struktury sieciowej, która będzie miała większą efektywność niż dotychczasowe sieci oraz będzie w większym stopniu skalowalna. W związku z tym muszą być zawarte w MPLS (MultiProtocol Label Switching) właściwości inżynierii ruchu (traffic engineering), która zaoferuje, np. aspekty Quality of Service (QoS) /Class of Service (CoS) i ułatwii użycie  Virtual Private Networks (VPNs).

NAT - Network Address Translation
Protokoły TCP/IP - NAT

Zasady stosowania NAT (Network Address Translation). W ostatnich latach Internet zaczął się bardzo szybko rozwijać. We wczesnych latach jego istnienia, kiedy tylko uniwersytety i instytucje rządowe go używały, cztery miliardy adresów IPv4 wydawały się być granicą nie do osiągnięcia, a co za tym idzie wystarczającą. Jednak mylono się. Szacuje się, że każdego dnia przybywa kilkanście tysięcy nowych hostów podłączonych do sieci.

<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 76 - 81 z 81