header image
Home
RSVP - Resource Reservation Protocol
MPLS - Technologia MPLS

Protokół rezerwacji zasobów RSVP (Resource reSerVation Protocol) jest wykorzystywany przez hosty do żądania określonej jakości usługi QoS od sieci dla konkretnego strumienia danych (stream) lub przepływu (flow) aplikacji. Jest również stosowany przez routery do dostarczania żądań jakości usług QoS do wszystkich węzłów na ścieżce danego przepływu i ustanawiania oraz utrzymywania stanu dla dostarczenia żądanej usługi.

MPLS VPN - Virtual Private Networks
MPLS - Technologia MPLS

W artykule poruszam aspekty budowania sieci VPN w oparciu o MPLS (Multiprotocol Label Switching) i BGP (Border Gateway Protocol). BGP/MPLS IP VPN jest jednym z popularniejszych sposobów budowania VPN opartych o routery brzegowe dostawcy usług - PE (Provider Edge) VPN. Sposób ten jest opisany w standardach IETF i obsługiwany przez większość dostawców routerów IP. Metoda BGP/MPLS, wykorzystywana jest przez dostawców usług do dystrybucji poprzez BGP informacji o osiągalności adresów IP pomiędzy oddziałami należącymi do tej samej sieci VPN.

Zarządzanie ruchem w MPLS
MPLS - Technologia MPLS

Technologia MultiProtocol Label Switching (MPLS) reprezentuje następny poziom w ewolucji standardów połączenia technologii przełączania w warstwie 2 (data link layer) z technologią routingu w warstwie 3 (network layer). Głównym celem procesu standaryzacyjnego MPLS (MultiProtocol Label Switching) jest stworzenie elastycznej struktury sieciowej, która będzie miała większą efektywność niż dotychczasowe sieci oraz będzie w większym stopniu skalowalna i przewidywalna. W związku z tym muszą być w MPLS (MultiProtocol Label Switching) zawarte właściwości wspierające inżynierię ruchu (traffic engineering), która zaoferuje, np. aspekty realizacji Quality of Service (QoS) /Class of Service (CoS) i ułatwii implementację sieci wirtualnych Virtual Private Networks (VPNs).

Zastosowania technologii MPLS
MPLS - Technologia MPLS

 Właściwości i zdolności wbudowane w protokół MPLS (Multiprotocol label Switching) są zaprojektowane do wyjścia na przeciw wymaganiom na zunifikowany (jednorodny) mechanizm transportowy w sieciach IP o dużych rozmiarach i zbudowany jest w oparciu o istniejącą koncepcję tworzenia sieci IP wraz z wprowadzeniem do nich jakości usług QoS i elementów zarządzania ruchem (Traffic Engineering). Pewne jest, że sieci IP bez MPLS są dalekie od osiągnięcia wymagań ISP i ich klientów.

Założenia techniczno-ruchowe w SRK
Traffic Engineering - Transport Traffic Engineering

W założeniach techniczno-ruchowych dla systemów przekazywania informacji w relacji tor-pojazd w SRK daje się zauważyć bardzo dużą różnorodność. Praktycznie założenia są tworzone dla każdego systemu oddzielnie.

Zestawienie najważniejszych ustaleń jakie należy poczynić przy tworzeniu systemu powinno zawierać:

Klasyfikacja urządzeń przekazywania SRK
Traffic Engineering - Transport Traffic Engineering

Klasyfikację urządzeń przekazywania w SRK można przeprowadzać w sposób bardzo różnorodny. Najwyraźniejsze jest szeregowanie według:

  1. zakresu wykorzystania informacji w pojeździe, 
  2. według sposobu przekazywania informacji.
Po co jest potrzebny SIP?
VoIP - Sieci VoIP

Po co jest potrzebny SIP (Session Initiation Protocol)? W sieci istnieje wiele aplikacji i usług, które potrzebują mechanizmów do tworzenia i zarządzania sesją użytkownika. Sesja jest niczym innym jak wymianą informacji między skojarzonymi ze sobą uczestnikami. Implementacja tych aplikacji jest o tyle skomplikowana, że uczestnicy sesji często moga zmieniać swoje położenie, mogą być adresowani przez wiele nazw z nimi skojarzonych, co gorsze mogą nawet porozumiewać się przez wiele różnorodnych mediów.

SIP-Session Initiation Protocol
VoIP - Sieci VoIP

Podstawowe funkcje SIP (Session Initiation Protocol) w realizacji połączenia to: lokalizacja punktów końcowych (użytkownika A i B), sygnalizowanie chęci do komunikacji, negocjacja parametrów sesji by zestawić sesję oraz zwolnienie sesji już zestawionej.

Styk U w sieci ISDN
Telekomunikacja - ISDN

Cyfrowa sieć zintegrowana usługowo ISDN (Integrated Services Digital Network) zapewnia możliwość świadczenia szerszego zestawu usług, które do tej pory były realizowane przez wydzielone, specjalizowane sieci. Integracja usług oznacza więc wykorzystanie wspólnego medium oraz urządzeń teletransmisyjnych do przenoszenia wielu rodzajów informacji oraz służy ułatwieniu abonentowi korzystania z nich.

Mobile WiMAX w USA
Informacje - Informacje sieciowe

Image WiMAX Forum z dużym aplauzem przyjęłą wiadomość o budowie narodowej sieci mobilnej WiMAX przez firmę Sprint Nextel Corp.. Sprint wybrał trzy firmy: Intel, Motorola i Samsung Telecommunications America, które dostarczą mu sprzęt i rozwiązania mobilnego WiMAX. Wszystkie są członkami WiMAX Forum.

<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 61 - 75 z 81