header image
Home
PNNI - zarządzanie ruchem w ATM
Technologia ATM - ATM - Asynchronous Transfer Mode

ATM (Asynchronous Transfer Mode) stworzyło własną strategie routingu dynamicznego i sygnalizacji, jest nią PNNI. PNNI (Private Network-to-Network Interface) umożliwia pełną współpracę między różnymi dostawcami sprzętu i skalowanie do bardzo dużych sieci. Skalowanie realizowane jest przez struktury hierarchiczne grup równorzędnych (atm peer groups), które dają szczegółowość topologii na poziomie grupy, natomiast ukrywają ją przed wyższymi poziomami, w obrębie struktury hierarchicznej (rys.2).

MTU dla różnych typów linków
Frequently Asked Questions - Sieci LAN FAQ

MTU - Maximum Transmission Unit - czyli największy datagram IP jaki może zostać przesłany przez interfejs danego typu, bez fragmentacji. Każda technologia ma swoje MTU.

Model OSI
Protokoły TCP/IP - Routing

Model OSI (Open Systems Interconnection - OSI Reference Model), model referencyjny OSI, służy do projektowania i budowy dowolnych sieci telekomunikacyjnych. Open oznacza, iż dwa dowolne systemy spełniające warunki standardu ISO mogą wzajemnie się komunikować. 

OSPF - Open Shortest Path First
Protokoły TCP/IP - Routing

OSPF v.2 jest opisany w RFC2328. Open Shortest Path First (OSPF) jest protokołem typu Interior Gateway Protocol (IGP) wykorzystywanym wewnątrz większych sieciach systemów autonomicznych (Autonomous System - AS). Za AS jest uważana grupa routerów i hostów stosujących wspólny IGP i zarządzanych przez jedną jednostkę (właściciela, administratora).

Ewolucja mechanizmów inżynierii ruchu w sieciach IP
Traffic Engineering - Network Traffic Engineering

Rozpatrując Internet pod kątem zarządzania ruchem, był on do niedawna środowiskiem usług tzw. best effort (realizuj jak najlepiej potrafisz). Bardzo małe właściwości zarządzania ruchem istniały w sieciach IP dla zarządzania zróżnicowanych kolejek i ustalania harmonogramu usług dla pakietów należących do różnych klas usług.

Intserv - Usługi zintegrowane
Traffic Engineering - Network Traffic Engineering

Grupa robocza IETF Integrated Services (grupa usług zintegrowanych) opracowała model usług zintegrowanych (Intserv). Model ten wymaga zasobów, takich jak szerokość pasma i wielkość buforów, które muszą być zarezerwowane a priori dla danego strumienia ruchu, by upewnić się, czy jakość usług (QoS) żądana przez strumień ruchu jest satysfakcjonująca. Model Intserv zawiera dodatkowe komponenty poza tymi, które są używane w modelu best-effort (brak QoS, brak reguł, czyli sieć przesyła najlepiej jak potrafi). Tymi dodatkowymi komponentami są: klasyfikatory pakietów, programy szeregujące pakiety oraz wstępne kontrolowanie.

RSVP w inżynierii ruchu
Traffic Engineering - Network Traffic Engineering

Protokół rezerwacji zasobów RSVP, (ang. Resource ReserVation Protocol), jest protokołem sygnalizacyjnym typu soft state, czyli programowalnego (tymczasowego) stanu. RSVP zostało pierwotnie opracowane jako protokół sygnalizacyjny dla aplikacji, które chcą zakomunikować sieci swoje wymagania, co do QoS oraz dla sieci w celu zarezerwowania odpowiednich zasobów, aby spełnić wymagania na jakość usług (QoS).

KPN migruje do NGN dzięki VPN IP/MPLS
Informacje - Informacje sieciowe

ImageHolenderski operator KPN wybrał firmę Alcatel na dostawcę sprzętu sieciowego, który posłuży do rozbudowy świadczonych w skali całego kraju klientom biznesowym usług wirtualnych sieci prywatnych (VPN) oraz do agregacji połączeń ethernetowych wykorzystywanych dla usług oferowanych gospodarstwom domowym. 

Pierwsza w Polsce sieć WiMAX dla Netii
Informacje - Informacje sieciowe

Image Netia, największy polski alternatywny operator telefonii stacjonarnej, rozpoczęła eksploatację bezprzewodowej szerokopasmowej sieci dostępowej w technologii WiMAX. Sprzęt WiMAX do budowy sieci dostarczyła firma Alcatel.

Znaczenie systemów SRK
Traffic Engineering - Transport Traffic Engineering

Znaczenie systemów przekazywania informacji w relacji tor-pojazd w technice SRK (Sterowanie Ruchem Kolejowym).

Dynamizacja rozwoju systemów przekazywania informacji z toru do pojazdu, a często z pojazdu do toru nastąpiła w okresie wzrostu prędkości pociągu oraz gęstości ruchu kolejowego. Okazało się wtedy, że przy najlepszych systemach sterowania ruchem kolejowym do zdarzeń niebezpiecznych dochodziło najczęściej z powodu niewłaściwej interpretacji przez maszynistę sygnałów przytorowych, a w konsekwencji prowadzenia pociągu niezgodnie z dopuszczalnym trybem jazd.

<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 46 - 60 z 81