header image
Home
Sieci Ethernet 802.3
Protokoły TCP/IP - Ethernet

Ethernet (IEEE 802.3) jest najszerzej wykorzystywaną technologią w sieciach lokalnych (LAN). Na przestrzeni wielu lat od powstania technologii Ethernet rozwijały i nadal rozwijają się różne jego wersje różniące się szybkością transmisji (czasem również kilkoma różnicami w realizacji tej transmisji). Te wersje to Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet i 10 Gigabit Ethernet .

Podstawy MPLS (Multiprotocol Label Switching)
MPLS - Technologia MPLS

Podstawowe definicje związane z technologią MPLS (MultiProtocol Label Switching) i wyjaśnienie zasady przetwarzania pakietów w routerach pracujących z MPLS (Multiprotocol Label Switching), m.in. co to jest: etykieta MPLS (MPLS Label),  MPLS LSR,  pakiet z MPLS,  dystrybucja etykiet MPLS,  LDP, stos etykiet MPLS, FEC, label swapping.

Opis technologii ATM
Technologia ATM - ATM - Asynchronous Transfer Mode

ATM (ang. Asynchronous Transfer Mode, Asynchroniczny Tryb Transmisji) jest szerokopasmową (broadband) technologią komunikacyjną, która wykorzystywana jest do przesyłania danych interakcyjnych, różnej wielkości plików, transmisji głosu, a także sygnału wizyjnego, słowem multimediów. Standard budowy sieci ATM (Asynchronous Transfer Mode) może być stosowany zarówno w sieciach lokalnych LAN (Local Area Network), miejskich MAN (Metropolitan Area Network) jak i rozległych WAN (Wide Area Network). Najszersze zastosowanie sieci ATM (Asynchronous Transfer Mode) znajdziemy w technologii ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). Połączenie pomiędzy odbiorcą a nadawcą, tworzone jest na podstawie informacji zawartej w przesyłanych komórkach ATM (ang. ATM cell) o jednakowych rozmiarach na zasadzie przełączania komórek (cell-relay). 

Adresy multicastowe IP i MAC
Multicast - Multicast FAQ

Przestrzeń adresowa dla zastosowań multicastowych została zdefiniowana jako klasa D adresów IPv4 i obejmuje zakres adresów od 224.0.0.0 do 239.255.255.255 (tak jak to zdefiniowano w RFC 1112 "Host Extensions for IP Multicasting"). Każdy adres IP grupy multicastowej ma maskę 32-bitową. Wśród całej klasy D adresów multicastowych IP (adresów grup multicastowych) zdefiniowano podzakresy dla konkretnych zastosowań. 

Różnice między wersjami IGMP
Multicast - IGMP

Internet Group Management Protocol (IGMP) na przestrzeni lat  doczekał się kilku zmian, które spowodowały powstanie jego już trzeciej wersji w 2002 roku (IGMPv3). Poniżej przedstawiam różnice między wersjami IGMPv1, IGMPv2 i IGMPv3.

IGMPv2 - Internet Group Management Protocol v2
Multicast - IGMP

Protokół IGMPv2 (Internet Group Management Protocol) został opisany w 2002 roku w standardzie RFC2236, wersja IGMPv1 była opisana w roku 1997 w RFC1112. IGMP (Internet Group Management Protocol) jest wykorzystywany przez hosty IP do raportowania swojego członkostwa w grupie multicastowej do dowolnego sąsiadującego routera multicastowego w LAN. Protokół IGMP (Internet Group Management Protocol) jest protokołem asymetrycznym. IGMP jest integralną częścią IP, wymagane jest więc, by był zaimplementowany w systemach operacyjnych. Wiadomości protokołu IGMP są enkapsulowane w datagramach protokołu IP, z  numerem protokołu IP równym 2. Wszystkie wiadomości protokołu IGMP (Internet Group Management Protocol) są wysyłane z TTL równym 1 i zawierają opcję IP o wartości 148, czyli Router Alert (RTRALT) w nagłówku IP. 

IGMPv1 - Internet Group Management Protocol v1
Multicast - IGMP

Protokół IGMPv1 (Internet Group Management Protocol) został opisany w standardzie RFC1112, wersja 0 (v0) była opisana w RFC988. IGMP (Internet Group Management Protocol) jest wykorzystywany przez hosty IP do zgłaszania (raportowania) swojego członkostwa w grupie multicastowej do dowolnego sąsiadującego routera multicastowego. Protokół IGMP (Internet Group Management Protocol) jest protokołem asymetrycznym. IGMP jest integralną częścią IP, zresztą tak jak protokół ICMP (Internet Control Message Protocol), wymagane jest więc, by był zaimplementowany w systemach operacyjnych. Wiadomości protokołu IGMP są enkapsulowane w datagramach protokołu IP, z wartością numeru protokołu IP równym 2. 

Zaawansowane technologie w transporcie
Traffic Engineering - Transport Traffic Engineering

Sieci teleinformatyczne budowane dla przedsiębiorstw transportowych są w dzisiejszych czasach bardzo złożone i realizujące wszystkie aspekty wymiany informacji wewnątrz takiej firmy oraz wymiany informacji między klientami wykorzystującymi oferowane usługi w transporcie (np. przewóz towarów i osób). Biorąc za przykład PKP, z zakresu realizowanych prac przez Teleinformatykę Kolejową wynika, że istnieje potrzeba ciągłego modernizowania sieci teleinformatycznej kolei, ponieważ musi ona integrować istniejące systemy teleinformatyczne PKP, jak i systemy transmisji głosu.

Teleinformatyka w transporcie
Traffic Engineering - Transport Traffic Engineering

Systemy teleinformatyczne od dawna wkroczyły do kontroli ruchu środków transportu (pojazdów, statków, samolotów) i sterowania ruchem oraz systemów kontroli linii komunikacyjnych i stanu technicznego środków transportu. Daje to:

- wzrost szybkości i niezależności ruchu w sieciach komunikacyjnych,

- możliwość efektywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych,

- wzrost bezpieczeństwa ruchu,

- wzrost efektywności kompleksowej obsługi pasażerów i towarów (w tym obsługi celnej, socjalnej itp.),

- wzrost efektywności koordynacji działań komunikacyjno-transportowych w skali międzynarodowej (regionalnej, globalnej).

Zarządzanie ruchem w transporcie
Traffic Engineering - Transport Traffic Engineering

Stosowanie nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych w transporcie, wykorzystanie elektronicznej dokumentacji przewozowej i finansowej oraz związane z tym zastosowanie urządzeń elektronicznej rejestracji pracy ludzi, pojazdu oraz budowanie systemów teleinformatycznych zbierających i przetwarzających informacje o funkcjonowaniu i stanie środków transportu, daje bezpośrednie efekty zarówno ekonomiczne, jak i pozaekonomiczne (np. zwiększenie komfortu jazdy i wzrost bezpieczeństwa ruchu).

<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 16 - 30 z 81